Dokumentacja API

Rekordy bibliograficzne

API umożliwia wyszukiwanie rekordów bibliograficznych. Możliwa jest filtracja wyników, poprzez podanie odpowiednich parametrów zapytania oraz ich wartości. Dostępne formaty, w których zwracana jest odpowiedź to xml, json, marcxml i marc.

Adresy url zasobów

Tworzenie adresów żądania

Przykładowy adres: /api/bibs.json?limit=20&sinceId=2

.json - wskazuje format odpowiedzi
? - symbol po którym podawane są parametry żądania np. id, data utworzenia
& - symbol oddzielający poszczególne parametry

Zapytanie w trybie logicznym

Zapytanie w trybie logicznym pozwala na zastosowanie dodatkowych operatorów w obrębie pola:

operator LUB
hello | world
operator NIE
hello -world
hello !world
grupowanie
( hello world )

Przykładowe zapytanie wykorzystujące wszystkie operatory: ( cat -dog ) | ( cat -mouse)

Przyjmuje się, że zawsze występuje domniemany operator I, więc zapytanie "hello world" w rzeczywistości oznacza "hello & world".

Operator LUB ma większy priorytet niż I, więc "looking for cat | dog | mouse" oznacza "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Zapytania takie jak "-dog", które niejawnie zawierają wszystkie rekordy z kolekcji nie mogą być wykonane ze względów technicznych i wydajnościowych.

By aktywować zapytanie w trybie logicznym należy dodać parametr boolean=true do zapytania.

Parametry żądania

id

Identyfikatory rekordów, liczby naturalne, z możliwością ich podawania po przecinku. Mogą zawierać prefix "b" oraz cyfrę kontrolną.

Przykład: 2,10,1,b10000008
sinceId

Identyfikator rekordu, od którego zaczynać mają się wyszukiwane rekordy

Przykład: 100
kind

Typ materiału - określony typ zbiorów bibliotecznych

Możliwe wartości: książka, artykuł, nuty, mapa, film, audiobook, nagrania dźwiękowe, dokument ikonograficzny, starodruk, dokument elektroniczny, e-book, różne nośniki, zbiór mieszany, mikrofilm, obiekt trójwymiarowy, czasopismo, rękopis, druk ulotny, fotografia, grafika, pocztówka, rysunek, varia, nadbitka, gazeta

Przykład: książka
limit

Maksymalna liczba wyświetlonych rekordów

Wartość domyślna: 10
Wartość maksymalna: 100

Przykład: 24
boolean

Zapytanie w trybie logicznym. Więcej informacji

Wartość domyślna: false
Wartość aktywująca: true

Przykład: true
createdDate

Przedział czasu, w którym rekordy zostały utworzone, podawany w formacie ISO 8601

Przykład: 2000-08-09T12:00:00Z,2016-09-12T11:59:59Z
updatedDate

Przedział czasu, w którym rekordy zostały zaktualizowane, podawany w formacie ISO 8601

Przykład: 2010-09-09T12:00:00Z,2016-09-12T11:59:59Z
placeOfPublication

Miejsce wydania

Przykład: Polska
Pola Marc: 752|ad, 260|a, 044|a mapowane do j. naturalnego, 044|a mapowane do j. naturalnego oraz 008 (od 15 do 17 znaku) mapowane do j. naturalnego
author

Autor

Przykład: Myśliwski, Wiesław|d(1932- )
Pola Marc: 100|abcd, 110|abndc, 111|andce, 700|abcd, 710|abndc, 720|a, 760|a, 762|a, 765|a, 767|a, 770|a, 772-777|a, 780|a, 785|a, 787|a, 800|abcd, 810|abndc, 811|andce
location

Lokalizacja

Przykład: National Geographic Society
Pola Marc: 850|a, 852|aj
publisher

Wydawca

Przykład: Wydawnictwo Czarne
Pola Marc: 710|a tylko jeżeli 710|4 = pbl, 260|b
udc

Uniwersalny numer klasyfikacji dziesiętnej

Przykład: 971.1/.2
Pola Marc: 080|ax, 084|a
isbnIssn

Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki lub Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego

Przykład: 0491001304
Pola Marc: 020|az, 022|ayz, 024|az, 028|ab, 490|x
title

Tytuł

Przykład: Pani Bovary
Pola Marc: 130|amnprlsko, 210|ab, 222|ab, 240|amnprlso, 242|abnpy, 245|abnp, 246|abnp, 247|abnpf, 505|t, 534|t, 700|tmnprlskof, 710|tmnprlskof, 711|tnplskfv, 730|amnprlskof, 740|a, 760|st, 762|st, 765|t, 767|st, 770|st, 772|st, 773|st, 774|st, 775|st, 776|st, 777|st, 780|st, 785|st, 787|st, 800|tmnprlskofv, 810|tmnprlskofv, 811|tnplskfv, 830|amnprlskofv
subject

Temat

Przykład: Pies przewodnik
Pola Marc: 600|abcd, 610|a, 611|andc, 650|a
subjectPlace

Temat: miejsce

Przykład: Wrocław (woj. dolnośląskie)
Pola Marc: 651|a
subjectTime

Temat: czas

Przykład: 1352
Pola Marc: 045|bc, 648|a
subjectWork

Temat: dzieło

Przykład: Melancholia
Pola Marc: 630|alnp, 600|t, 610|t, 611|t
language

Język publikacji

Przykład: polski
domain

Dziedzina i ujęcie

Przykład: Edukacja i pedagogika
Pola Marc: 658|a
formOfWork

Forma i typ

Przykład: Komiksy i książki obrazkowe
Pola Marc: 380|a
genre

Gatunek dzieła

Przykład: Haiku
Pola Marc: 655|a
timePeriodOfCreation

Czas powstania dzieła

Przykład: 1954
Pola Marc: 046|klop
audienceGroup

Grupa odbiorców

Przykład: Dzieci
Pola Marc: 385|a
demographicGroup

Przynależność kulturowa

Przykład: Literatura polska
Pola Marc: 386|a
nationalBibliography
Number

Numer bibliografii narodowej

Przykład: B67-25185
Pola Marc: 015|a
publicationYear

Rok wydania

Przykład: 2010
Pola Marc: 008 (od 8 do 11 znaku)
languageOfOriginal

Język oryginału

Przykład: polski
Pola Marc: 041|h jeżeli brak to 008 (od 36 do 38 znaku) mapowane na j. polski

Przykładowy wynik zapytania

{
 "nextPage":"http://data.bn.org.pl/docs/bibs/api/bibs.json?id=b54745676&sinceId=5474568",
 "bibs":[
  {
   "id":5474567,
   "createdDate":"2017-03-13T18:38:47.000+01:00",
   "updatedDate":"2017-03-28T12:56:35.000+02:00",
   "language":"angielski",
   "subject":"Język angielski Sadomasochizm",
   "subjectPlace":"",
   "subjectTime":"",
   "subjectWork":"",
   "isbnIssn":"9788365646156",
   "author":"Sacher-Masoch, Leopold von (1836-1895). Wydawnictwo [ze słownikiem].",
   "placeOfPublication":"",
   "location":"",
   "title":"Venus in furs = Wenus w futrze : z podręcznym słownikiem angielsko-polskim / Wenus w futrze Venus im Peltz, Ze słownikiem (seria)",
   "udc":"821.112.2(436)-3 811.111:811.162.1'374 18",
   "publisher":"Wydawnictwo [ze słownikiem].",
   "kind":null,
   "domain":"",
   "formOfWork":"Książki Proza Publikacje dydaktyczne",
   "genre":"Powieść Pomoce dydaktyczne Słownik angielsko-polski",
   "timePeriodOfCreation":"1870",
   "audienceGroup":"B2 (poziom biegłości językowej) C1 (poziom biegłości językowej)",
   "demographicGroup":"Literatura austriacka",
   "nationalBibliographyNumber":"",
   "publicationYear":"2016",
   "languageOfOriginal":"niemiecki",
   "fixedFields":[
    {
     "label":"AGENCY",
     "value":"1",
     "id":"86"
    },
    {
     "label":"PDATE",
     "value":"2017-03-21T14:34:00Z",
     "id":"98"
    },
    {
     "label":"CAT DATE",
     "value":"2017-03-13",
     "id":"28"
    },
    {
     "label":"CREATED",
     "value":"2017-03-13T17:38:47Z",
     "id":"83"
    },
    {
     "label":"MAT TYPE",
     "value":"a ",
     "id":"30"
    },
    {
     "label":"UPDATED",
     "value":"2017-03-28T10:56:35Z",
     "id":"84"
    },
    {
     "label":"RECORD #",
     "value":"5474567",
     "id":"81"
    },
    {
     "label":"BIB LVL",
     "value":"m",
     "display":"Monograph",
     "id":"29"
    },
    {
     "label":"SUPPRESS",
     "value":"-",
     "id":"31"
    },
    {
     "label":"COPIES",
     "value":"0",
     "id":"27"
    },
    {
     "label":"COUNTRY",
     "value":"pl ",
     "display":"Polska",
     "id":"89"
    },
    {
     "label":"SKIP",
     "value":"0",
     "id":"25"
    },
    {
     "label":"REVISIONS",
     "value":"6",
     "id":"85"
    },
    {
     "label":"MARCTYPE",
     "value":" ",
     "id":"107"
    },
    {
     "label":"REC TYPE",
     "value":"b",
     "id":"80"
    },
    {
     "label":"LANG",
     "value":"eng",
     "display":"English",
     "id":"24"
    },
    {
     "label":"LOCATION",
     "value":"bk  ",
     "display":"Magazyn Książek",
     "id":"26"
    }
   ],
   "varFields":[
    {
     "fieldTag":"a",
     "marcTag":"100",
     "ind1":"1",
     "ind2":" ",
     "subfields":[
      {
       "tag":"a",
       "content":"Sacher-Masoch, Leopold von"
      },
      {
       "tag":"d",
       "content":"(1836-1895)."
      },
      {
       "tag":"e",
       "content":"Autor"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag":"b",
     "marcTag":"710",
     "ind1":"2",
     "ind2":" ",
     "subfields":[
      {
       "tag":"a",
       "content":"Wydawnictwo [ze słownikiem]."
      },
      {
       "tag":"e",
       "content":"Wydawca"
      },
      {
       "tag":"4",
       "content":"pbl"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag":"d",
     "marcTag":"380",
     "ind1":" ",
     "ind2":" ",
     "subfields":[
      {
       "tag":"a",
       "content":"Książki"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag":"d",
     "marcTag":"380",
     "ind1":" ",
     "ind2":" ",
     "subfields":[
      {
       "tag":"a",
       "content":"Proza"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag":"d",
     "marcTag":"380",
     "ind1":" ",
     "ind2":" ",
     "subfields":[
      {
       "tag":"a",
       "content":"Publikacje dydaktyczne"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag":"d",
     "marcTag":"385",
     "ind1":" ",
     "ind2":" ",
     "subfields":[
      {
       "tag":"m",
       "content":"Poziom nauczania"
      },
      {
       "tag":"a",
       "content":"B2 (poziom biegłości językowej)"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag":"d",
     "marcTag":"385",
     "ind1":" ",
     "ind2":" ",
     "subfields":[
      {
       "tag":"m",
       "content":"Poziom nauczania"
      },
      {
       "tag":"a",
       "content":"C1 (poziom biegłości językowej)"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag":"d",
     "marcTag":"386",
     "ind1":" ",
     "ind2":" ",
     "subfields":[
      {
       "tag":"m",
       "content":"Przynależność kulturowa"
      },
      {
       "tag":"a",
       "content":"Literatura austriacka"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag":"d",
     "marcTag":"388",
     "ind1":"1",
     "ind2":" ",
     "subfields":[
      {
       "tag":"a",
       "content":"1801-1900"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag":"d",
     "marcTag":"650",
     "ind1":" ",
     "ind2":"4",
     "subfields":[
      {
       "tag":"a",
       "content":"Język angielski"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag":"d",
     "marcTag":"650",
     "ind1":" ",
     "ind2":"4",
     "subfields":[
      {
       "tag":"a",
       "content":"Sadomasochizm"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag":"d",
     "marcTag":"655",
     "ind1":" ",
     "ind2":"4",
     "subfields":[
      {
       "tag":"a",
       "content":"Powieść"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag":"d",
     "marcTag":"655",
     "ind1":" ",
     "ind2":"4",
     "subfields":[
      {
       "tag":"a",
       "content":"Pomoce dydaktyczne"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag":"d",
     "marcTag":"655",
     "ind1":" ",
     "ind2":"4",
     "subfields":[
      {
       "tag":"a",
       "content":"Słownik angielsko-polski"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag":"i",
     "marcTag":"008",
     "ind1":" ",
     "ind2":" ",
     "content":"170313s2016  pl      |000 f eng nam i "
    },
    {
     "fieldTag":"i",
     "marcTag":"020",
     "ind1":" ",
     "ind2":" ",
     "subfields":[
      {
       "tag":"a",
       "content":"9788365646156"
      },
      {
       "tag":"c",
       "content":"zł 29"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag":"j",
     "marcTag":"080",
     "ind1":" ",
     "ind2":" ",
     "subfields":[
      {
       "tag":"a",
       "content":"821.112.2(436)-3"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag":"j",
     "marcTag":"080",
     "ind1":" ",
     "ind2":" ",
     "subfields":[
      {
       "tag":"a",
       "content":"811.111:811.162.1'374"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag":"l",
     "marcTag":"998",
     "ind1":" ",
     "ind2":" ",
     "subfields":[
      {
       "tag":"a",
       "content":"ik"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag":"p",
     "marcTag":"260",
     "ind1":" ",
     "ind2":" ",
     "subfields":[
      {
       "tag":"a",
       "content":"Ruda Śląska :"
      },
      {
       "tag":"b",
       "content":"[ze słownikiem],"
      },
      {
       "tag":"c",
       "content":"2016."
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag":"r",
     "marcTag":"300",
     "ind1":" ",
     "ind2":" ",
     "subfields":[
      {
       "tag":"a",
       "content":"276, [1] strona ;"
      },
      {
       "tag":"c",
       "content":"21 cm."
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag":"s",
     "marcTag":"490",
     "ind1":"1",
     "ind2":" ",
     "subfields":[
      {
       "tag":"a",
       "content":"[ze słownikiem]. Erotica"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag":"s",
     "marcTag":"830",
     "ind1":" ",
     "ind2":"0",
     "subfields":[
      {
       "tag":"a",
       "content":"Ze słownikiem (seria)"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag":"t",
     "marcTag":"245",
     "ind1":"1",
     "ind2":"0",
     "subfields":[
      {
       "tag":"a",
       "content":"Venus in furs ="
      },
      {
       "tag":"b",
       "content":"Wenus w futrze : z podręcznym słownikiem angielsko-polskim /"
      },
      {
       "tag":"c",
       "content":"Leopold von Sacher-Masoch."
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag":"u",
     "marcTag":"246",
     "ind1":"3",
     "ind2":"1",
     "subfields":[
      {
       "tag":"a",
       "content":"Wenus w futrze"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag":"u",
     "marcTag":"246",
     "ind1":"1",
     "ind2":" ",
     "subfields":[
      {
       "tag":"i",
       "content":"Tytuł oryginału:"
      },
      {
       "tag":"a",
       "content":"Venus im Peltz,"
      },
      {
       "tag":"f",
       "content":"1870"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag":"y",
     "marcTag":"040",
     "ind1":" ",
     "ind2":" ",
     "subfields":[
      {
       "tag":"a",
       "content":"WA N"
      },
      {
       "tag":"c",
       "content":"WA N"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag":"y",
     "marcTag":"041",
     "ind1":"1",
     "ind2":" ",
     "subfields":[
      {
       "tag":"a",
       "content":"eng"
      },
      {
       "tag":"h",
       "content":"ger"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag":"y",
     "marcTag":"046",
     "ind1":" ",
     "ind2":" ",
     "subfields":[
      {
       "tag":"k",
       "content":"1870"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag":"y",
     "marcTag":"084",
     "ind1":" ",
     "ind2":" ",
     "subfields":[
      {
       "tag":"a",
       "content":"18"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag":"y",
     "marcTag":"336",
     "ind1":" ",
     "ind2":" ",
     "subfields":[
      {
       "tag":"a",
       "content":"Tekst"
      },
      {
       "tag":"b",
       "content":"txt"
      },
      {
       "tag":"2",
       "content":"rdacontent"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag":"y",
     "marcTag":"337",
     "ind1":" ",
     "ind2":" ",
     "subfields":[
      {
       "tag":"a",
       "content":"Bez urządzenia pośredniczącego"
      },
      {
       "tag":"b",
       "content":"n"
      },
      {
       "tag":"2",
       "content":"rdamedia"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag":"y",
     "marcTag":"338",
     "ind1":" ",
     "ind2":" ",
     "subfields":[
      {
       "tag":"a",
       "content":"Wolumin"
      },
      {
       "tag":"b",
       "content":"nc"
      },
      {
       "tag":"2",
       "content":"rdacarrier"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag":"y",
     "marcTag":"599",
     "ind1":" ",
     "ind2":" ",
     "subfields":[
      {
       "tag":"a",
       "content":"Tytuł oryginału: Venus im Peltz, 1870."
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag":"y",
     "marcTag":"920",
     "ind1":" ",
     "ind2":" ",
     "subfields":[
      {
       "tag":"a",
       "content":"978-83-65646-15-6 :"
      },
      {
       "tag":"c",
       "content":"zł 29"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag":"y",
     "marcTag":"991",
     "ind1":" ",
     "ind2":" ",
     "subfields":[
      {
       "tag":"a",
       "content":"PB"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag":"y",
     "marcTag":"999",
     "ind1":" ",
     "ind2":" ",
     "subfields":[
      {
       "tag":"a",
       "content":"zkd"
      },
      {
       "tag":"b",
       "content":"eoat"
      },
      {
       "tag":"c",
       "content":"bk"
      },
      {
       "tag":"x",
       "content":"13"
      },
      {
       "tag":"y",
       "content":"17"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag":"_",
     "content":"00000nam a2200000 i 4500"
    }
   ],
   "marc":{
    "leader":"00000nam a2200000 i 4500",
    "fields":[
     {
      "001":"b54745676"
     },
     {
      "008":"170313s2016  pl      |000 f eng nam i "
     },
     {
      "020":{
       "ind1":" ",
       "ind2":" ",
       "subfields":[
        {
         "a":"9788365646156"
        },
        {
         "c":"zł 29"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "040":{
       "ind1":" ",
       "ind2":" ",
       "subfields":[
        {
         "a":"WA N"
        },
        {
         "c":"WA N"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "041":{
       "ind1":"1",
       "ind2":" ",
       "subfields":[
        {
         "a":"eng"
        },
        {
         "h":"ger"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "046":{
       "ind1":" ",
       "ind2":" ",
       "subfields":[
        {
         "k":"1870"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "080":{
       "ind1":" ",
       "ind2":" ",
       "subfields":[
        {
         "a":"821.112.2(436)-3"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "080":{
       "ind1":" ",
       "ind2":" ",
       "subfields":[
        {
         "a":"811.111:811.162.1'374"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "084":{
       "ind1":" ",
       "ind2":" ",
       "subfields":[
        {
         "a":"18"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "100":{
       "ind1":"1",
       "ind2":" ",
       "subfields":[
        {
         "a":"Sacher-Masoch, Leopold von"
        },
        {
         "d":"(1836-1895)."
        },
        {
         "e":"Autor"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "245":{
       "ind1":"1",
       "ind2":"0",
       "subfields":[
        {
         "a":"Venus in furs ="
        },
        {
         "b":"Wenus w futrze : z podręcznym słownikiem angielsko-polskim /"
        },
        {
         "c":"Leopold von Sacher-Masoch."
        }
       ]
      }
     },
     {
      "246":{
       "ind1":"3",
       "ind2":"1",
       "subfields":[
        {
         "a":"Wenus w futrze"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "246":{
       "ind1":"1",
       "ind2":" ",
       "subfields":[
        {
         "i":"Tytuł oryginału:"
        },
        {
         "a":"Venus im Peltz,"
        },
        {
         "f":"1870"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "260":{
       "ind1":" ",
       "ind2":" ",
       "subfields":[
        {
         "a":"Ruda Śląska :"
        },
        {
         "b":"[ze słownikiem],"
        },
        {
         "c":"2016."
        }
       ]
      }
     },
     {
      "300":{
       "ind1":" ",
       "ind2":" ",
       "subfields":[
        {
         "a":"276, [1] strona ;"
        },
        {
         "c":"21 cm."
        }
       ]
      }
     },
     {
      "336":{
       "ind1":" ",
       "ind2":" ",
       "subfields":[
        {
         "a":"Tekst"
        },
        {
         "b":"txt"
        },
        {
         "2":"rdacontent"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "337":{
       "ind1":" ",
       "ind2":" ",
       "subfields":[
        {
         "a":"Bez urządzenia pośredniczącego"
        },
        {
         "b":"n"
        },
        {
         "2":"rdamedia"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "338":{
       "ind1":" ",
       "ind2":" ",
       "subfields":[
        {
         "a":"Wolumin"
        },
        {
         "b":"nc"
        },
        {
         "2":"rdacarrier"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "380":{
       "ind1":" ",
       "ind2":" ",
       "subfields":[
        {
         "a":"Książki"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "380":{
       "ind1":" ",
       "ind2":" ",
       "subfields":[
        {
         "a":"Proza"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "380":{
       "ind1":" ",
       "ind2":" ",
       "subfields":[
        {
         "a":"Publikacje dydaktyczne"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "385":{
       "ind1":" ",
       "ind2":" ",
       "subfields":[
        {
         "m":"Poziom nauczania"
        },
        {
         "a":"B2 (poziom biegłości językowej)"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "385":{
       "ind1":" ",
       "ind2":" ",
       "subfields":[
        {
         "m":"Poziom nauczania"
        },
        {
         "a":"C1 (poziom biegłości językowej)"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "386":{
       "ind1":" ",
       "ind2":" ",
       "subfields":[
        {
         "m":"Przynależność kulturowa"
        },
        {
         "a":"Literatura austriacka"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "388":{
       "ind1":"1",
       "ind2":" ",
       "subfields":[
        {
         "a":"1801-1900"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "490":{
       "ind1":"1",
       "ind2":" ",
       "subfields":[
        {
         "a":"[ze słownikiem]. Erotica"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "599":{
       "ind1":" ",
       "ind2":" ",
       "subfields":[
        {
         "a":"Tytuł oryginału: Venus im Peltz, 1870."
        }
       ]
      }
     },
     {
      "650":{
       "ind1":" ",
       "ind2":"4",
       "subfields":[
        {
         "a":"Język angielski"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "650":{
       "ind1":" ",
       "ind2":"4",
       "subfields":[
        {
         "a":"Sadomasochizm"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "655":{
       "ind1":" ",
       "ind2":"4",
       "subfields":[
        {
         "a":"Powieść"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "655":{
       "ind1":" ",
       "ind2":"4",
       "subfields":[
        {
         "a":"Pomoce dydaktyczne"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "655":{
       "ind1":" ",
       "ind2":"4",
       "subfields":[
        {
         "a":"Słownik angielsko-polski"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "710":{
       "ind1":"2",
       "ind2":" ",
       "subfields":[
        {
         "a":"Wydawnictwo [ze słownikiem]."
        },
        {
         "e":"Wydawca"
        },
        {
         "4":"pbl"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "830":{
       "ind1":" ",
       "ind2":"0",
       "subfields":[
        {
         "a":"Ze słownikiem (seria)"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "920":{
       "ind1":" ",
       "ind2":" ",
       "subfields":[
        {
         "a":"978-83-65646-15-6 :"
        },
        {
         "c":"zł 29"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "991":{
       "ind1":" ",
       "ind2":" ",
       "subfields":[
        {
         "a":"PB"
        }
       ]
      }
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
<resp>
 <nextPage>
  http://data.bn.org.pl/docs/bibs/api/bibs.xml?id=b54745676&sinceId=5474568
 </nextPage>
 <bibs>
  <bib>
   <id>5474567</id>
   <createdDate>2017-03-13T18:38:47+01:00</createdDate>
   <updatedDate>2017-03-28T12:56:35+02:00</updatedDate>
   <language>angielski</language>
   <subject>Język angielski Sadomasochizm</subject>
   <subjectPlace/>
   <subjectTime/>
   <subjectWork/>
   <isbnIssn>9788365646156</isbnIssn>
   <author>
    Sacher-Masoch, Leopold von (1836-1895). Wydawnictwo [ze słownikiem].
   </author>
   <placeOfPublication/>
   <location/>
   <title>
    Venus in furs = Wenus w futrze : z podręcznym słownikiem angielsko-polskim / Wenus w futrze Venus im Peltz, Ze słownikiem (seria)
   </title>
   <udc>821.112.2(436)-3 811.111:811.162.1'374 18</udc>
   <publisher>Wydawnictwo [ze słownikiem].</publisher>
   <kind nil="true"/>
   <domain/>
   <formOfWork>Książki Proza Publikacje dydaktyczne</formOfWork>
   <genre>
    Powieść Pomoce dydaktyczne Słownik angielsko-polski
   </genre>
   <timePeriodOfCreation>1870</timePeriodOfCreation>
   <audienceGroup>
    B2 (poziom biegłości językowej) C1 (poziom biegłości językowej)
   </audienceGroup>
   <demographicGroup>Literatura austriacka</demographicGroup>
   <nationalBibliographyNumber/>
   <publicationYear>2016</publicationYear>
   <languageOfOriginal>niemiecki</languageOfOriginal>
   <fixedFields>
    <fixedField>
     <label>AGENCY</label>
     <value>1</value>
     <id>86</id>
    </fixedField>
    <fixedField>
     <label>PDATE</label>
     <value>2017-03-21T14:34:00Z</value>
     <id>98</id>
    </fixedField>
    <fixedField>
     <label>CAT DATE</label>
     <value>2017-03-13</value>
     <id>28</id>
    </fixedField>
    <fixedField>
     <label>CREATED</label>
     <value>2017-03-13T17:38:47Z</value>
     <id>83</id>
    </fixedField>
    <fixedField>
     <label>MAT TYPE</label>
     <value>a</value>
     <id>30</id>
    </fixedField>
    <fixedField>
     <label>UPDATED</label>
     <value>2017-03-28T10:56:35Z</value>
     <id>84</id>
    </fixedField>
    <fixedField>
     <label>RECORD #</label>
     <value>5474567</value>
     <id>81</id>
    </fixedField>
    <fixedField>
     <label>BIB LVL</label>
     <value>m</value>
     <display>Monograph</display>
     <id>29</id>
    </fixedField>
    <fixedField>
     <label>SUPPRESS</label>
     <value>-</value>
     <id>31</id>
    </fixedField>
    <fixedField>
     <label>COPIES</label>
     <value>0</value>
     <id>27</id>
    </fixedField>
    <fixedField>
     <label>COUNTRY</label>
     <value>pl</value>
     <display>Polska</display>
     <id>89</id>
    </fixedField>
    <fixedField>
     <label>SKIP</label>
     <value>0</value>
     <id>25</id>
    </fixedField>
    <fixedField>
     <label>REVISIONS</label>
     <value>6</value>
     <id>85</id>
    </fixedField>
    <fixedField>
     <label>MARCTYPE</label>
     <value></value>
     <id>107</id>
    </fixedField>
    <fixedField>
     <label>REC TYPE</label>
     <value>b</value>
     <id>80</id>
    </fixedField>
    <fixedField>
     <label>LANG</label>
     <value>eng</value>
     <display>English</display>
     <id>24</id>
    </fixedField>
    <fixedField>
     <label>LOCATION</label>
     <value>bk</value>
     <display>Magazyn Książek</display>
     <id>26</id>
    </fixedField>
   </fixedFields>
   <varFields>
    <varField>
     <fieldTag>a</fieldTag>
     <marcTag>100</marcTag>
     <ind1>1</ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>Sacher-Masoch, Leopold von</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>d</tag>
       <content>(1836-1895).</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>e</tag>
       <content>Autor</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>b</fieldTag>
     <marcTag>710</marcTag>
     <ind1>2</ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>Wydawnictwo [ze słownikiem].</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>e</tag>
       <content>Wydawca</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>4</tag>
       <content>pbl</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>d</fieldTag>
     <marcTag>380</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>Książki</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>d</fieldTag>
     <marcTag>380</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>Proza</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>d</fieldTag>
     <marcTag>380</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>Publikacje dydaktyczne</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>d</fieldTag>
     <marcTag>385</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>m</tag>
       <content>Poziom nauczania</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>B2 (poziom biegłości językowej)</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>d</fieldTag>
     <marcTag>385</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>m</tag>
       <content>Poziom nauczania</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>C1 (poziom biegłości językowej)</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>d</fieldTag>
     <marcTag>386</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>m</tag>
       <content>Przynależność kulturowa</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>Literatura austriacka</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>d</fieldTag>
     <marcTag>388</marcTag>
     <ind1>1</ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>1801-1900</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>d</fieldTag>
     <marcTag>650</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2>4</ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>Język angielski</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>d</fieldTag>
     <marcTag>650</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2>4</ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>Sadomasochizm</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>d</fieldTag>
     <marcTag>655</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2>4</ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>Powieść</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>d</fieldTag>
     <marcTag>655</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2>4</ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>Pomoce dydaktyczne</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>d</fieldTag>
     <marcTag>655</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2>4</ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>Słownik angielsko-polski</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>i</fieldTag>
     <marcTag>008</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2></ind2>
     <content>170313s2016 pl |000 f eng nam i</content>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>i</fieldTag>
     <marcTag>020</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>9788365646156</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>c</tag>
       <content>zł 29</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>j</fieldTag>
     <marcTag>080</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>821.112.2(436)-3</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>j</fieldTag>
     <marcTag>080</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>811.111:811.162.1'374</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>l</fieldTag>
     <marcTag>998</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>ik</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>p</fieldTag>
     <marcTag>260</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>Ruda Śląska :</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>b</tag>
       <content>[ze słownikiem],</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>c</tag>
       <content>2016.</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>r</fieldTag>
     <marcTag>300</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>276, [1] strona ;</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>c</tag>
       <content>21 cm.</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>s</fieldTag>
     <marcTag>490</marcTag>
     <ind1>1</ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>[ze słownikiem]. Erotica</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>s</fieldTag>
     <marcTag>830</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2>0</ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>Ze słownikiem (seria)</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>t</fieldTag>
     <marcTag>245</marcTag>
     <ind1>1</ind1>
     <ind2>0</ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>Venus in furs =</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>b</tag>
       <content>
        Wenus w futrze : z podręcznym słownikiem angielsko-polskim /
       </content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>c</tag>
       <content>Leopold von Sacher-Masoch.</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>u</fieldTag>
     <marcTag>246</marcTag>
     <ind1>3</ind1>
     <ind2>1</ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>Wenus w futrze</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>u</fieldTag>
     <marcTag>246</marcTag>
     <ind1>1</ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>i</tag>
       <content>Tytuł oryginału:</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>Venus im Peltz,</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>f</tag>
       <content>1870</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>y</fieldTag>
     <marcTag>040</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>WA N</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>c</tag>
       <content>WA N</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>y</fieldTag>
     <marcTag>041</marcTag>
     <ind1>1</ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>eng</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>h</tag>
       <content>ger</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>y</fieldTag>
     <marcTag>046</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>k</tag>
       <content>1870</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>y</fieldTag>
     <marcTag>084</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>18</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>y</fieldTag>
     <marcTag>336</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>Tekst</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>b</tag>
       <content>txt</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>2</tag>
       <content>rdacontent</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>y</fieldTag>
     <marcTag>337</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>Bez urządzenia pośredniczącego</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>b</tag>
       <content>n</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>2</tag>
       <content>rdamedia</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>y</fieldTag>
     <marcTag>338</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>Wolumin</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>b</tag>
       <content>nc</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>2</tag>
       <content>rdacarrier</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>y</fieldTag>
     <marcTag>599</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>Tytuł oryginału: Venus im Peltz, 1870.</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>y</fieldTag>
     <marcTag>920</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>978-83-65646-15-6 :</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>c</tag>
       <content>zł 29</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>y</fieldTag>
     <marcTag>991</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>PB</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>y</fieldTag>
     <marcTag>999</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>zkd</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>b</tag>
       <content>eoat</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>c</tag>
       <content>bk</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>x</tag>
       <content>13</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>y</tag>
       <content>17</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>_</fieldTag>
     <content>00000nam a2200000 i 4500</content>
    </varField>
   </varFields>
   <marc xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
    <leader>00000nam a2200000 i 4500</leader>
    <controlfield tag="001">b54745676</controlfield>
    <controlfield tag="008">170313s2016 pl |000 f eng nam i</controlfield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="020">
     <subfield code="a">9788365646156</subfield>
     <subfield code="c">zł 29</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="040">
     <subfield code="a">WA N</subfield>
     <subfield code="c">WA N</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1="1" ind2=" " tag="041">
     <subfield code="a">eng</subfield>
     <subfield code="h">ger</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="046">
     <subfield code="k">1870</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="080">
     <subfield code="a">821.112.2(436)-3</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="080">
     <subfield code="a">811.111:811.162.1'374</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="084">
     <subfield code="a">18</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1="1" ind2=" " tag="100">
     <subfield code="a">Sacher-Masoch, Leopold von</subfield>
     <subfield code="d">(1836-1895).</subfield>
     <subfield code="e">Autor</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1="1" ind2="0" tag="245">
     <subfield code="a">Venus in furs =</subfield>
     <subfield code="b">
      Wenus w futrze : z podręcznym słownikiem angielsko-polskim /
     </subfield>
     <subfield code="c">Leopold von Sacher-Masoch.</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1="3" ind2="1" tag="246">
     <subfield code="a">Wenus w futrze</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1="1" ind2=" " tag="246">
     <subfield code="i">Tytuł oryginału:</subfield>
     <subfield code="a">Venus im Peltz,</subfield>
     <subfield code="f">1870</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="260">
     <subfield code="a">Ruda Śląska :</subfield>
     <subfield code="b">[ze słownikiem],</subfield>
     <subfield code="c">2016.</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="300">
     <subfield code="a">276, [1] strona ;</subfield>
     <subfield code="c">21 cm.</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="336">
     <subfield code="a">Tekst</subfield>
     <subfield code="b">txt</subfield>
     <subfield code="2">rdacontent</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="337">
     <subfield code="a">Bez urządzenia pośredniczącego</subfield>
     <subfield code="b">n</subfield>
     <subfield code="2">rdamedia</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="338">
     <subfield code="a">Wolumin</subfield>
     <subfield code="b">nc</subfield>
     <subfield code="2">rdacarrier</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="380">
     <subfield code="a">Książki</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="380">
     <subfield code="a">Proza</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="380">
     <subfield code="a">Publikacje dydaktyczne</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="385">
     <subfield code="m">Poziom nauczania</subfield>
     <subfield code="a">B2 (poziom biegłości językowej)</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="385">
     <subfield code="m">Poziom nauczania</subfield>
     <subfield code="a">C1 (poziom biegłości językowej)</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="386">
     <subfield code="m">Przynależność kulturowa</subfield>
     <subfield code="a">Literatura austriacka</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1="1" ind2=" " tag="388">
     <subfield code="a">1801-1900</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1="1" ind2=" " tag="490">
     <subfield code="a">[ze słownikiem]. Erotica</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="599">
     <subfield code="a">Tytuł oryginału: Venus im Peltz, 1870.</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2="4" tag="650">
     <subfield code="a">Język angielski</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2="4" tag="650">
     <subfield code="a">Sadomasochizm</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2="4" tag="655">
     <subfield code="a">Powieść</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2="4" tag="655">
     <subfield code="a">Pomoce dydaktyczne</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2="4" tag="655">
     <subfield code="a">Słownik angielsko-polski</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1="2" ind2=" " tag="710">
     <subfield code="a">Wydawnictwo [ze słownikiem].</subfield>
     <subfield code="e">Wydawca</subfield>
     <subfield code="4">pbl</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2="0" tag="830">
     <subfield code="a">Ze słownikiem (seria)</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="920">
     <subfield code="a">978-83-65646-15-6 :</subfield>
     <subfield code="c">zł 29</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="991">
     <subfield code="a">PB</subfield>
    </datafield>
   </marc>
  </bib>
 </bibs>
</resp>
<resp>
 <nextPage>
  http://data.bn.org.pl/docs/bibs/api/bibs.marcxml?id=b54745676&sinceId=5474568
 </nextPage>
 <collection>
  <record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
   <leader>00000nam a2200000 i 4500</leader>
   <controlfield tag="001">b54745676</controlfield>
   <controlfield tag="008">170313s2016 pl |000 f eng nam i</controlfield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="020">
    <subfield code="a">9788365646156</subfield>
    <subfield code="c">zł 29</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="040">
    <subfield code="a">WA N</subfield>
    <subfield code="c">WA N</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1="1" ind2=" " tag="041">
    <subfield code="a">eng</subfield>
    <subfield code="h">ger</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="046">
    <subfield code="k">1870</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="080">
    <subfield code="a">821.112.2(436)-3</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="080">
    <subfield code="a">811.111:811.162.1'374</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="084">
    <subfield code="a">18</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1="1" ind2=" " tag="100">
    <subfield code="a">Sacher-Masoch, Leopold von</subfield>
    <subfield code="d">(1836-1895).</subfield>
    <subfield code="e">Autor</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1="1" ind2="0" tag="245">
    <subfield code="a">Venus in furs =</subfield>
    <subfield code="b">
     Wenus w futrze : z podręcznym słownikiem angielsko-polskim /
    </subfield>
    <subfield code="c">Leopold von Sacher-Masoch.</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1="3" ind2="1" tag="246">
    <subfield code="a">Wenus w futrze</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1="1" ind2=" " tag="246">
    <subfield code="i">Tytuł oryginału:</subfield>
    <subfield code="a">Venus im Peltz,</subfield>
    <subfield code="f">1870</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="260">
    <subfield code="a">Ruda Śląska :</subfield>
    <subfield code="b">[ze słownikiem],</subfield>
    <subfield code="c">2016.</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="300">
    <subfield code="a">276, [1] strona ;</subfield>
    <subfield code="c">21 cm.</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="336">
    <subfield code="a">Tekst</subfield>
    <subfield code="b">txt</subfield>
    <subfield code="2">rdacontent</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="337">
    <subfield code="a">Bez urządzenia pośredniczącego</subfield>
    <subfield code="b">n</subfield>
    <subfield code="2">rdamedia</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="338">
    <subfield code="a">Wolumin</subfield>
    <subfield code="b">nc</subfield>
    <subfield code="2">rdacarrier</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="380">
    <subfield code="a">Książki</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="380">
    <subfield code="a">Proza</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="380">
    <subfield code="a">Publikacje dydaktyczne</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="385">
    <subfield code="m">Poziom nauczania</subfield>
    <subfield code="a">B2 (poziom biegłości językowej)</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="385">
    <subfield code="m">Poziom nauczania</subfield>
    <subfield code="a">C1 (poziom biegłości językowej)</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="386">
    <subfield code="m">Przynależność kulturowa</subfield>
    <subfield code="a">Literatura austriacka</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1="1" ind2=" " tag="388">
    <subfield code="a">1801-1900</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1="1" ind2=" " tag="490">
    <subfield code="a">[ze słownikiem]. Erotica</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="599">
    <subfield code="a">Tytuł oryginału: Venus im Peltz, 1870.</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2="4" tag="650">
    <subfield code="a">Język angielski</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2="4" tag="650">
    <subfield code="a">Sadomasochizm</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2="4" tag="655">
    <subfield code="a">Powieść</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2="4" tag="655">
    <subfield code="a">Pomoce dydaktyczne</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2="4" tag="655">
    <subfield code="a">Słownik angielsko-polski</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1="2" ind2=" " tag="710">
    <subfield code="a">Wydawnictwo [ze słownikiem].</subfield>
    <subfield code="e">Wydawca</subfield>
    <subfield code="4">pbl</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2="0" tag="830">
    <subfield code="a">Ze słownikiem (seria)</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="920">
    <subfield code="a">978-83-65646-15-6 :</subfield>
    <subfield code="c">zł 29</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="991">
    <subfield code="a">PB</subfield>
   </datafield>
  </record>
 </collection>
</resp>
01571nam a2200457 i 4500001001000000008004700010020002600057040001500083041001300098046000900111080002100120080002600141084000700167100005200174245011200226246001900338246004600357260004600403300003000449336002700479337005100506338002800557380001400585380001000599380002700609385005700636385005700693386005400750388001400804490003000818599004500848650002100893650001800914655001400932655002300946655003000969710004800999830002701047920003201074991000701106b54745676170313s2016  pl      |000 f eng nam i  a9788365646156czł 29 aWA NcWA N1 aenghger k1870 a821.112.2(436)-3 a811.111:811.162.1'374 a181 aSacher-Masoch, Leopold vond(1836-1895).eAutor10aVenus in furs =bWenus w futrze : z podręcznym słownikiem angielsko-polskim /cLeopold von Sacher-Masoch.31aWenus w futrze1 iTytuł oryginału:aVenus im Peltz,f1870 aRuda Śląska :b[ze słownikiem],c2016. a276, [1] strona ;c21 cm. aTekstbtxt2rdacontent aBez urządzenia pośredniczącegobn2rdamedia aWoluminbnc2rdacarrier aKsiążki aProza aPublikacje dydaktyczne mPoziom nauczaniaaB2 (poziom biegłości językowej) mPoziom nauczaniaaC1 (poziom biegłości językowej) mPrzynależność kulturowaaLiteratura austriacka1 a1801-19001 a[ze słownikiem]. Erotica aTytuł oryginału: Venus im Peltz, 1870. 4aJęzyk angielski 4aSadomasochizm 4aPowieść 4aPomoce dydaktyczne 4aSłownik angielsko-polski2 aWydawnictwo [ze słownikiem].eWydawca4pbl 0aZe słownikiem (seria) a978-83-65646-15-6 :czł 29 aPB