Dokumentacja API

Rekordy bibliograficzne

API umożliwia wyszukiwanie rekordów bibliograficznych. Możliwa jest filtracja wyników, poprzez podanie odpowiednich parametrów zapytania oraz ich wartości. Dostępne formaty, w których zwracana jest odpowiedź to xml, json, marcxml i marc.

Adresy url zasobów

Tworzenie adresów żądania

Przykładowy adres: /api/bibs.json?limit=20&sinceId=2

.json - wskazuje format odpowiedzi
? - symbol po którym podawane są parametry żądania np. id, data utworzenia
& - symbol oddzielający poszczególne parametry

Zapytanie w trybie logicznym

Zapytanie w trybie logicznym pozwala na zastosowanie dodatkowych operatorów w obrębie pola:

operator LUB
hello | world
operator NIE
hello -world
hello !world
grupowanie
( hello world )

Przykładowe zapytanie wykorzystujące wszystkie operatory: ( cat -dog ) | ( cat -mouse)

Przyjmuje się, że zawsze występuje domniemany operator I, więc zapytanie "hello world" w rzeczywistości oznacza "hello & world".

Operator LUB ma większy priorytet niż I, więc "looking for cat | dog | mouse" oznacza "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Zapytania takie jak "-dog", które niejawnie zawierają wszystkie rekordy z kolekcji nie mogą być wykonane ze względów technicznych i wydajnościowych.

By aktywować zapytanie w trybie logicznym należy dodać parametr boolean=true do zapytania.

Parametry żądania

id

Identyfikatory rekordów, liczby naturalne, z możliwością ich podawania po przecinku. Mogą zawierać prefix "b" oraz cyfrę kontrolną.

Przykład: 2,10,1,b10000008
sinceId

Identyfikator rekordu, od którego zaczynać mają się wyszukiwane rekordy

Przykład: 100
kind

Typ materiału - określony typ zbiorów bibliotecznych

Możliwe wartości: książka, artykuł, nuty, mapa, film, audiobook, nagrania dźwiękowe, dokument ikonograficzny, starodruk, dokument elektroniczny, e-book, różne nośniki, zbiór mieszany, mikrofilm, obiekt trójwymiarowy, czasopismo, rękopis, druk ulotny, fotografia, grafika, pocztówka, rysunek, varia, nadbitka, gazeta

Przykład: książka
limit

Maksymalna liczba wyświetlonych rekordów

Wartość domyślna: 10
Wartość maksymalna: 100

Przykład: 24
boolean

Zapytanie w trybie logicznym. Więcej informacji

Wartość domyślna: false
Wartość aktywująca: true

Przykład: true
deleted

Zapytanie o rekordy usunięte.

Wartość domyślna: false
Wartość aktywująca: true

Przykład: true
createdDate

Przedział czasu, w którym rekordy zostały utworzone, podawany w formacie ISO 8601

Przykład: 2000-08-09T12:00:00Z,2016-09-12T11:59:59Z
updatedDate

Przedział czasu, w którym rekordy zostały zaktualizowane, podawany w formacie ISO 8601

Przykład: 2010-09-09T12:00:00Z,2016-09-12T11:59:59Z
placeOfPublication

Miejsce wydania

Przykład: Polska
Pola Marc: 751|a, 752|ad, 260|a, 044|a mapowane do j. naturalnego, 044|a mapowane do j. naturalnego oraz 008 (od 15 do 17 znaku) mapowane do j. naturalnego
author

Autor

Przykład: Myśliwski, Wiesław|d(1932- )
Pola Marc: 100|abcd, 110|abndc, 111|andce, 700|abcd, 710|abndc, 720|a, 760|a, 762|a, 765|a, 767|a, 770|a, 772-777|a, 780|a, 785|a, 787|a, 800|abcd, 810|abndc, 811|andce
location

Lokalizacja

Przykład: National Geographic Society
Pola Marc: 850|a, 852|aj
publisher

Wydawca

Przykład: Wydawnictwo Czarne
Pola Marc: 710|a tylko jeżeli 710|4 = pbl, 260|b
udc

Uniwersalny numer klasyfikacji dziesiętnej

Przykład: 971.1/.2
Pola Marc: 080|ax, 084|a
isbnIssn

Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki lub Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego

Przykład: 0491001304
Pola Marc: 020|az, 022|ayz, 024|az, 028|ab, 490|x, 773|x
title

Tytuł

Przykład: Pani Bovary
Pola Marc: 130|amnprlsko, 210|ab, 222|ab, 240|amnprlso, 242|abnpy, 245|abnp, 246|abnp, 247|abnpf, 505|t, 534|t, 700|tmnprlskof, 710|tmnprlskof, 711|tnplskfv, 730|amnprlskof, 740|a, 760|st, 762|st, 765|t, 767|st, 770|st, 772|st, 773|st, 774|st, 775|st, 776|st, 777|st, 780|st, 785|st, 787|st, 800|tmnprlskofv, 810|tmnprlskofv, 811|tnplskfv, 830|amnprlskofv
subject

Temat

Przykład: Pies przewodnik
Pola Marc: 600|abcd, 610|a, 611|andc, 650|a
subjectPlace

Temat: miejsce

Przykład: Wrocław (woj. dolnośląskie)
Pola Marc: 651|a
subjectTime

Temat: czas

Przykład: 1352
Pola Marc: 045|bc, 648|a
subjectWork

Temat: dzieło

Przykład: Melancholia
Pola Marc: 630|alnp, 600|t, 610|t, 611|t
language

Język publikacji

Przykład: polski
domain

Dziedzina i ujęcie

Przykład: Edukacja i pedagogika
Pola Marc: 658|a
formOfWork

Forma i typ

Przykład: Komiksy i książki obrazkowe
Pola Marc: 380|a
genre

Gatunek dzieła

Przykład: Haiku
Pola Marc: 655|a
timePeriodOfCreation

Czas powstania dzieła

Przykład: 1954
Pola Marc: 046|klop
audienceGroup

Grupa odbiorców

Przykład: Dzieci
Pola Marc: 385|a
demographicGroup

Przynależność kulturowa

Przykład: Literatura polska
Pola Marc: 386|a
nationalBibliography
Number

Numer bibliografii narodowej

Przykład: B67-25185
Pola Marc: 015|a
publicationYear

Rok wydania

Przykład: 2010
Pola Marc: 008 (od 8 do 11 znaku)
languageOfOriginal

Język oryginału

Przykład: polski
Pola Marc: 041|h jeżeli brak to 008 (od 36 do 38 znaku) mapowane na j. polski

Przykładowy wynik zapytania

{
 "nextPage": "http://data.bn.org.pl/docs/bibs/api/bibs.json?id=b54745676&sinceId=5474568",
 "bibs": [
  {
   "id": 5474567,
   "createdDate": "2017-03-13T17:38:47.000Z",
   "updatedDate": "2017-12-28T11:42:11.000Z",
   "deleted": false,
   "deletedDate": null,
   "language": "angielski",
   "subject": "Język angielski (przedmiot szkolny) Sadomasochizm",
   "subjectPlace": "",
   "subjectTime": "",
   "subjectWork": "",
   "isbnIssn": "9788365646156",
   "author": "Sacher-Masoch, Leopold von (1836-1895). Wydawnictwo [ze słownikiem].",
   "placeOfPublication": "Ruda Śląska : Polska",
   "location": "",
   "title": "Venus in furs = Wenus w futrze : z podręcznym słownikiem angielsko-polskim / Wenus w futrze Venus im Peltz, Ze Słownikiem (seria)",
   "udc": "821.112.2(436)-3 811.111:811.162.1'374 18",
   "publisher": "Wydawnictwo [ze słownikiem]. Ze Słownikiem,",
   "kind": "książka",
   "domain": "Edukacja i pedagogika Językoznawstwo",
   "formOfWork": "Książki Proza Publikacje dydaktyczne",
   "genre": "Powieść Materiały pomocnicze",
   "timePeriodOfCreation": "1870",
   "audienceGroup": "B2 (poziom biegłości językowej) C1 (poziom biegłości językowej)",
   "demographicGroup": "Literatura austriacka",
   "nationalBibliographyNumber": "PB 2017/11847",
   "publicationYear": "2016",
   "languageOfOriginal": "niemiecki",
   "fixedFields": [
    {
     "label": "LANG",
     "value": "eng",
     "display": "English",
     "id": "24"
    },
    {
     "label": "SKIP",
     "value": "0",
     "id": "25"
    },
    {
     "label": "LOCATION",
     "value": "multi",
     "id": "26"
    },
    {
     "label": "COPIES",
     "value": "0",
     "id": "27"
    },
    {
     "label": "CAT DATE",
     "value": "2017-03-13",
     "id": "28"
    },
    {
     "label": "BIB LVL",
     "value": "m",
     "display": "Monograph",
     "id": "29"
    },
    {
     "label": "MAT TYPE",
     "value": "a",
     "display": "Book",
     "id": "30"
    },
    {
     "label": "SUPPRESS",
     "value": "b",
     "id": "31"
    },
    {
     "label": "REC TYPE",
     "value": "b",
     "id": "80"
    },
    {
     "label": "RECORD #",
     "value": "5474567",
     "id": "81"
    },
    {
     "label": "CREATED",
     "value": "2017-03-13T17:38:47Z",
     "id": "83"
    },
    {
     "label": "UPDATED",
     "value": "2017-12-28T11:42:11Z",
     "id": "84"
    },
    {
     "label": "REVISIONS",
     "value": "20",
     "id": "85"
    },
    {
     "label": "AGENCY",
     "value": "1",
     "id": "86"
    },
    {
     "label": "COUNTRY",
     "value": "pl ",
     "display": "Polska",
     "id": "89"
    },
    {
     "label": "PDATE",
     "value": "2017-07-26T13:01:09Z",
     "id": "98"
    },
    {
     "label": "MARCTYPE",
     "value": " ",
     "id": "107"
    }
   ],
   "varFields": [
    {
     "fieldTag": "a",
     "marcTag": "100",
     "ind1": "1",
     "ind2": " ",
     "subfields": [
      {
       "tag": "a",
       "content": "Sacher-Masoch, Leopold von"
      },
      {
       "tag": "d",
       "content": "(1836-1895)."
      },
      {
       "tag": "e",
       "content": "Autor"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag": "b",
     "marcTag": "710",
     "ind1": "2",
     "ind2": " ",
     "subfields": [
      {
       "tag": "a",
       "content": "Wydawnictwo [ze słownikiem]."
      },
      {
       "tag": "e",
       "content": "Wydawca"
      },
      {
       "tag": "4",
       "content": "pbl"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag": "d",
     "marcTag": "380",
     "ind1": " ",
     "ind2": " ",
     "subfields": [
      {
       "tag": "a",
       "content": "Książki"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag": "d",
     "marcTag": "380",
     "ind1": " ",
     "ind2": " ",
     "subfields": [
      {
       "tag": "a",
       "content": "Proza"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag": "d",
     "marcTag": "380",
     "ind1": " ",
     "ind2": " ",
     "subfields": [
      {
       "tag": "a",
       "content": "Publikacje dydaktyczne"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag": "d",
     "marcTag": "385",
     "ind1": " ",
     "ind2": " ",
     "subfields": [
      {
       "tag": "m",
       "content": "Poziom nauczania"
      },
      {
       "tag": "a",
       "content": "B2 (poziom biegłości językowej)"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag": "d",
     "marcTag": "385",
     "ind1": " ",
     "ind2": " ",
     "subfields": [
      {
       "tag": "m",
       "content": "Poziom nauczania"
      },
      {
       "tag": "a",
       "content": "C1 (poziom biegłości językowej)"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag": "d",
     "marcTag": "386",
     "ind1": " ",
     "ind2": " ",
     "subfields": [
      {
       "tag": "m",
       "content": "Przynależność kulturowa"
      },
      {
       "tag": "a",
       "content": "Literatura austriacka"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag": "d",
     "marcTag": "388",
     "ind1": "1",
     "ind2": " ",
     "subfields": [
      {
       "tag": "a",
       "content": "1801-1900"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag": "d",
     "marcTag": "650",
     "ind1": " ",
     "ind2": "4",
     "subfields": [
      {
       "tag": "a",
       "content": "Język angielski (przedmiot szkolny)"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag": "d",
     "marcTag": "650",
     "ind1": " ",
     "ind2": "4",
     "subfields": [
      {
       "tag": "a",
       "content": "Sadomasochizm"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag": "d",
     "marcTag": "655",
     "ind1": " ",
     "ind2": "4",
     "subfields": [
      {
       "tag": "a",
       "content": "Powieść"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag": "d",
     "marcTag": "655",
     "ind1": " ",
     "ind2": "4",
     "subfields": [
      {
       "tag": "a",
       "content": "Materiały pomocnicze"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag": "d",
     "marcTag": "658",
     "ind1": " ",
     "ind2": " ",
     "subfields": [
      {
       "tag": "a",
       "content": "Edukacja i pedagogika"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag": "d",
     "marcTag": "658",
     "ind1": " ",
     "ind2": " ",
     "subfields": [
      {
       "tag": "a",
       "content": "Językoznawstwo"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag": "g",
     "marcTag": "015",
     "ind1": " ",
     "ind2": " ",
     "subfields": [
      {
       "tag": "a",
       "content": "PB 2017/11847"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag": "i",
     "marcTag": "020",
     "ind1": " ",
     "ind2": " ",
     "subfields": [
      {
       "tag": "a",
       "content": "9788365646156"
      },
      {
       "tag": "c",
       "content": "zł 29"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag": "j",
     "marcTag": "080",
     "ind1": " ",
     "ind2": " ",
     "subfields": [
      {
       "tag": "a",
       "content": "821.112.2(436)-3"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag": "j",
     "marcTag": "080",
     "ind1": " ",
     "ind2": " ",
     "subfields": [
      {
       "tag": "a",
       "content": "811.111:811.162.1'374"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag": "l",
     "marcTag": "998",
     "ind1": " ",
     "ind2": " ",
     "subfields": [
      {
       "tag": "a",
       "content": "ik"
      },
      {
       "tag": "a",
       "content": "o"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag": "o",
     "marcTag": "035",
     "ind1": " ",
     "ind2": " ",
     "subfields": [
      {
       "tag": "a",
       "content": "(OCoLC)995786118"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag": "p",
     "marcTag": "260",
     "ind1": " ",
     "ind2": " ",
     "subfields": [
      {
       "tag": "a",
       "content": "Ruda Śląska :"
      },
      {
       "tag": "b",
       "content": "Ze Słownikiem,"
      },
      {
       "tag": "c",
       "content": "2016."
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag": "r",
     "marcTag": "300",
     "ind1": " ",
     "ind2": " ",
     "subfields": [
      {
       "tag": "a",
       "content": "276, [1] strona ;"
      },
      {
       "tag": "c",
       "content": "21 cm."
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag": "s",
     "marcTag": "490",
     "ind1": "1",
     "ind2": " ",
     "subfields": [
      {
       "tag": "a",
       "content": "Ze Słownikiem. Erotica"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag": "s",
     "marcTag": "830",
     "ind1": " ",
     "ind2": "0",
     "subfields": [
      {
       "tag": "a",
       "content": "Ze Słownikiem (seria)"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag": "t",
     "marcTag": "245",
     "ind1": "1",
     "ind2": "0",
     "subfields": [
      {
       "tag": "a",
       "content": "Venus in furs ="
      },
      {
       "tag": "b",
       "content": "Wenus w futrze : z podręcznym słownikiem angielsko-polskim /"
      },
      {
       "tag": "c",
       "content": "Leopold von Sacher-Masoch."
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag": "u",
     "marcTag": "246",
     "ind1": "3",
     "ind2": "1",
     "subfields": [
      {
       "tag": "a",
       "content": "Wenus w futrze"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag": "u",
     "marcTag": "246",
     "ind1": "1",
     "ind2": " ",
     "subfields": [
      {
       "tag": "i",
       "content": "Tytuł oryginału:"
      },
      {
       "tag": "a",
       "content": "Venus im Peltz,"
      },
      {
       "tag": "f",
       "content": "1870"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag": "y",
     "marcTag": "008",
     "ind1": " ",
     "ind2": " ",
     "content": "170313s2016  pl      |000 f eng nam i "
    },
    {
     "fieldTag": "y",
     "marcTag": "040",
     "ind1": " ",
     "ind2": " ",
     "subfields": [
      {
       "tag": "a",
       "content": "WA N"
      },
      {
       "tag": "c",
       "content": "WA N"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag": "y",
     "marcTag": "041",
     "ind1": "1",
     "ind2": " ",
     "subfields": [
      {
       "tag": "a",
       "content": "eng"
      },
      {
       "tag": "h",
       "content": "ger"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag": "y",
     "marcTag": "046",
     "ind1": " ",
     "ind2": " ",
     "subfields": [
      {
       "tag": "k",
       "content": "1870"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag": "y",
     "marcTag": "084",
     "ind1": " ",
     "ind2": " ",
     "subfields": [
      {
       "tag": "a",
       "content": "18"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag": "y",
     "marcTag": "337",
     "ind1": " ",
     "ind2": " ",
     "subfields": [
      {
       "tag": "a",
       "content": "Bez urządzenia pośredniczącego"
      },
      {
       "tag": "b",
       "content": "n"
      },
      {
       "tag": "2",
       "content": "rdamedia"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag": "y",
     "marcTag": "336",
     "ind1": " ",
     "ind2": " ",
     "subfields": [
      {
       "tag": "a",
       "content": "Tekst"
      },
      {
       "tag": "b",
       "content": "txt"
      },
      {
       "tag": "2",
       "content": "rdacontent"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag": "y",
     "marcTag": "338",
     "ind1": " ",
     "ind2": " ",
     "subfields": [
      {
       "tag": "a",
       "content": "Wolumin"
      },
      {
       "tag": "b",
       "content": "nc"
      },
      {
       "tag": "2",
       "content": "rdacarrier"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag": "y",
     "marcTag": "920",
     "ind1": " ",
     "ind2": " ",
     "subfields": [
      {
       "tag": "a",
       "content": "978-83-65646-15-6 :"
      },
      {
       "tag": "c",
       "content": "zł 29"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag": "y",
     "marcTag": "999",
     "ind1": " ",
     "ind2": " ",
     "subfields": [
      {
       "tag": "a",
       "content": "zkd"
      },
      {
       "tag": "b",
       "content": "eoat"
      },
      {
       "tag": "c",
       "content": "bk"
      },
      {
       "tag": "x",
       "content": "13"
      },
      {
       "tag": "y",
       "content": "17"
      }
     ]
    },
    {
     "fieldTag": "_",
     "content": "00000nam a2200553 i 4500"
    }
   ],
   "marc": {
    "leader": "00000nam a2200553 i 4500",
    "fields": [
     {
      "001": "b54745676"
     },
     {
      "005": "20171228114211.0"
     },
     {
      "008": "170313s2016  pl      |000 f eng nam i "
     },
     {
      "015": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "PB 2017/11847"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "020": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "9788365646156"
        },
        {
         "c": "zł 29"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "035": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "(OCoLC)995786118"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "040": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "WA N"
        },
        {
         "c": "WA N"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "041": {
       "ind1": "1",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "eng"
        },
        {
         "h": "ger"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "046": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "k": "1870"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "080": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "821.112.2(436)-3"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "080": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "811.111:811.162.1'374"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "084": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "18"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "100": {
       "ind1": "1",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Sacher-Masoch, Leopold von"
        },
        {
         "d": "(1836-1895)."
        },
        {
         "e": "Autor"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "245": {
       "ind1": "1",
       "ind2": "0",
       "subfields": [
        {
         "a": "Venus in furs ="
        },
        {
         "b": "Wenus w futrze : z podręcznym słownikiem angielsko-polskim /"
        },
        {
         "c": "Leopold von Sacher-Masoch."
        }
       ]
      }
     },
     {
      "246": {
       "ind1": "3",
       "ind2": "1",
       "subfields": [
        {
         "a": "Wenus w futrze"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "246": {
       "ind1": "1",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "i": "Tytuł oryginału:"
        },
        {
         "a": "Venus im Peltz,"
        },
        {
         "f": "1870"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "260": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Ruda Śląska :"
        },
        {
         "b": "Ze Słownikiem,"
        },
        {
         "c": "2016."
        }
       ]
      }
     },
     {
      "300": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "276, [1] strona ;"
        },
        {
         "c": "21 cm."
        }
       ]
      }
     },
     {
      "336": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Tekst"
        },
        {
         "b": "txt"
        },
        {
         "2": "rdacontent"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "337": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Bez urządzenia pośredniczącego"
        },
        {
         "b": "n"
        },
        {
         "2": "rdamedia"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "338": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Wolumin"
        },
        {
         "b": "nc"
        },
        {
         "2": "rdacarrier"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "380": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Książki"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "380": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Proza"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "380": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Publikacje dydaktyczne"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "385": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "m": "Poziom nauczania"
        },
        {
         "a": "B2 (poziom biegłości językowej)"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "385": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "m": "Poziom nauczania"
        },
        {
         "a": "C1 (poziom biegłości językowej)"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "386": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "m": "Przynależność kulturowa"
        },
        {
         "a": "Literatura austriacka"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "388": {
       "ind1": "1",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "1801-1900"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "490": {
       "ind1": "1",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Ze Słownikiem. Erotica"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "650": {
       "ind1": " ",
       "ind2": "4",
       "subfields": [
        {
         "a": "Język angielski (przedmiot szkolny)"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "650": {
       "ind1": " ",
       "ind2": "4",
       "subfields": [
        {
         "a": "Sadomasochizm"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "655": {
       "ind1": " ",
       "ind2": "4",
       "subfields": [
        {
         "a": "Powieść"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "655": {
       "ind1": " ",
       "ind2": "4",
       "subfields": [
        {
         "a": "Materiały pomocnicze"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "658": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Edukacja i pedagogika"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "658": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Językoznawstwo"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "710": {
       "ind1": "2",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Wydawnictwo [ze słownikiem]."
        },
        {
         "e": "Wydawca"
        },
        {
         "4": "pbl"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "830": {
       "ind1": " ",
       "ind2": "0",
       "subfields": [
        {
         "a": "Ze Słownikiem (seria)"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "920": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "978-83-65646-15-6 :"
        },
        {
         "c": "zł 29"
        }
       ]
      }
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<resp>
 <nextPage>http://data.bn.org.pl/docs/bibs/api/bibs.xml?id=b54745676&sinceId=5474568 </nextPage>
 <bibs>
  <bib>
   <id>5474567</id>
   <createdDate>2017-03-13T17:38:47Z</createdDate>
   <updatedDate>2017-12-28T11:42:11Z</updatedDate>
   <deleted>false</deleted>
   <deletedDate nil="true" />
   <language>angielski</language>
   <subject>Język angielski (przedmiot szkolny) Sadomasochizm</subject>
   <subjectPlace />
   <subjectTime />
   <subjectWork />
   <isbnIssn>9788365646156</isbnIssn>
   <author>
    Sacher-Masoch, Leopold von (1836-1895). Wydawnictwo [ze słownikiem].
    </author>
   <placeOfPublication>Ruda Śląska : Polska</placeOfPublication>
   <location />
   <title>
     Venus in furs = Wenus w futrze : z podręcznym słownikiem angielsko-polskim / Wenus w futrze Venus im Peltz, Ze Słownikiem (seria)
    </title>
   <udc>821.112.2(436)-3 811.111:811.162.1'374 18</udc>
   <publisher>Wydawnictwo [ze słownikiem]. Ze Słownikiem,</publisher>
   <kind>książka</kind>
   <domain>Edukacja i pedagogika Językoznawstwo</domain>
   <formOfWork>Książki Proza Publikacje dydaktyczne</formOfWork>
   <genre>Powieść Materiały pomocnicze</genre>
   <timePeriodOfCreation>1870</timePeriodOfCreation>
   <audienceGroup>
     B2 (poziom biegłości językowej) C1 (poziom biegłości językowej)
    </audienceGroup>
   <demographicGroup>Literatura austriacka</demographicGroup>
   <nationalBibliographyNumber>PB 2017/11847</nationalBibliographyNumber>
   <publicationYear>2016</publicationYear>
   <languageOfOriginal>niemiecki</languageOfOriginal>
   <fixedFields>
    <fixedField>
     <label>LANG</label>
     <value>eng</value>
     <display>English</display>
     <id>24</id>
    </fixedField>
    <fixedField>
     <label>SKIP</label>
     <value>0</value>
     <id>25</id>
    </fixedField>
    <fixedField>
     <label>LOCATION</label>
     <value>multi</value>
     <id>26</id>
    </fixedField>
    <fixedField>
     <label>COPIES</label>
     <value>0</value>
     <id>27</id>
    </fixedField>
    <fixedField>
     <label>CAT DATE</label>
     <value>2017-03-13</value>
     <id>28</id>
    </fixedField>
    <fixedField>
     <label>BIB LVL</label>
     <value>m</value>
     <display>Monograph</display>
     <id>29</id>
    </fixedField>
    <fixedField>
     <label>MAT TYPE</label>
     <value>a</value>
     <display>Book</display>
     <id>30</id>
    </fixedField>
    <fixedField>
     <label>SUPPRESS</label>
     <value>b</value>
     <id>31</id>
    </fixedField>
    <fixedField>
     <label>REC TYPE</label>
     <value>b</value>
     <id>80</id>
    </fixedField>
    <fixedField>
     <label>RECORD #</label>
     <value>5474567</value>
     <id>81</id>
    </fixedField>
    <fixedField>
     <label>CREATED</label>
     <value>2017-03-13T17:38:47Z</value>
     <id>83</id>
    </fixedField>
    <fixedField>
     <label>UPDATED</label>
     <value>2017-12-28T11:42:11Z</value>
     <id>84</id>
    </fixedField>
    <fixedField>
     <label>REVISIONS</label>
     <value>20</value>
     <id>85</id>
    </fixedField>
    <fixedField>
     <label>AGENCY</label>
     <value>1</value>
     <id>86</id>
    </fixedField>
    <fixedField>
     <label>COUNTRY</label>
     <value>pl</value>
     <display>Polska</display>
     <id>89</id>
    </fixedField>
    <fixedField>
     <label>PDATE</label>
     <value>2017-07-26T13:01:09Z</value>
     <id>98</id>
    </fixedField>
    <fixedField>
     <label>MARCTYPE</label>
     <value></value>
     <id>107</id>
    </fixedField>
   </fixedFields>
   <varFields>
    <varField>
     <fieldTag>a</fieldTag>
     <marcTag>100</marcTag>
     <ind1>1</ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>Sacher-Masoch, Leopold von</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>d</tag>
       <content>(1836-1895).</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>e</tag>
       <content>Autor</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>b</fieldTag>
     <marcTag>710</marcTag>
     <ind1>2</ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>Wydawnictwo [ze słownikiem].</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>e</tag>
       <content>Wydawca</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>4</tag>
       <content>pbl</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>d</fieldTag>
     <marcTag>380</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>Książki</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>d</fieldTag>
     <marcTag>380</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>Proza</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>d</fieldTag>
     <marcTag>380</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>Publikacje dydaktyczne</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>d</fieldTag>
     <marcTag>385</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>m</tag>
       <content>Poziom nauczania</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>B2 (poziom biegłości językowej)</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>d</fieldTag>
     <marcTag>385</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>m</tag>
       <content>Poziom nauczania</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>C1 (poziom biegłości językowej)</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>d</fieldTag>
     <marcTag>386</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>m</tag>
       <content>Przynależność kulturowa</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>Literatura austriacka</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>d</fieldTag>
     <marcTag>388</marcTag>
     <ind1>1</ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>1801-1900</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>d</fieldTag>
     <marcTag>650</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2>4</ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>Język angielski (przedmiot szkolny)</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>d</fieldTag>
     <marcTag>650</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2>4</ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>Sadomasochizm</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>d</fieldTag>
     <marcTag>655</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2>4</ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>Powieść</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>d</fieldTag>
     <marcTag>655</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2>4</ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>Materiały pomocnicze</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>d</fieldTag>
     <marcTag>658</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>Edukacja i pedagogika</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>d</fieldTag>
     <marcTag>658</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>Językoznawstwo</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>g</fieldTag>
     <marcTag>015</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>PB 2017/11847</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>i</fieldTag>
     <marcTag>020</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>9788365646156</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>c</tag>
       <content>zł 29</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>j</fieldTag>
     <marcTag>080</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>821.112.2(436)-3</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>j</fieldTag>
     <marcTag>080</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>811.111:811.162.1'374</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>l</fieldTag>
     <marcTag>998</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>ik</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>o</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>o</fieldTag>
     <marcTag>035</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>(OCoLC)995786118</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>p</fieldTag>
     <marcTag>260</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>Ruda Śląska :</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>b</tag>
       <content>Ze Słownikiem,</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>c</tag>
       <content>2016.</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>r</fieldTag>
     <marcTag>300</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>276, [1] strona ;</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>c</tag>
       <content>21 cm.</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>s</fieldTag>
     <marcTag>490</marcTag>
     <ind1>1</ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>Ze Słownikiem. Erotica</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>s</fieldTag>
     <marcTag>830</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2>0</ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>Ze Słownikiem (seria)</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>t</fieldTag>
     <marcTag>245</marcTag>
     <ind1>1</ind1>
     <ind2>0</ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>Venus in furs =</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>b</tag>
       <content>
       Wenus w futrze : z podręcznym słownikiem angielsko-polskim /
      </content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>c</tag>
       <content>Leopold von Sacher-Masoch.</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>u</fieldTag>
     <marcTag>246</marcTag>
     <ind1>3</ind1>
     <ind2>1</ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>Wenus w futrze</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>u</fieldTag>
     <marcTag>246</marcTag>
     <ind1>1</ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>i</tag>
       <content>Tytuł oryginału:</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>Venus im Peltz,</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>f</tag>
       <content>1870</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>y</fieldTag>
     <marcTag>008</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2></ind2>
     <content>170313s2016 pl |000 f eng nam i</content>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>y</fieldTag>
     <marcTag>040</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>WA N</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>c</tag>
       <content>WA N</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>y</fieldTag>
     <marcTag>041</marcTag>
     <ind1>1</ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>eng</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>h</tag>
       <content>ger</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>y</fieldTag>
     <marcTag>046</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>k</tag>
       <content>1870</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>y</fieldTag>
     <marcTag>084</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>18</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>y</fieldTag>
     <marcTag>337</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>Bez urządzenia pośredniczącego</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>b</tag>
       <content>n</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>2</tag>
       <content>rdamedia</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>y</fieldTag>
     <marcTag>336</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>Tekst</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>b</tag>
       <content>txt</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>2</tag>
       <content>rdacontent</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>y</fieldTag>
     <marcTag>338</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>Wolumin</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>b</tag>
       <content>nc</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>2</tag>
       <content>rdacarrier</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>y</fieldTag>
     <marcTag>920</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>978-83-65646-15-6 :</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>c</tag>
       <content>zł 29</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>y</fieldTag>
     <marcTag>999</marcTag>
     <ind1></ind1>
     <ind2></ind2>
     <subfields>
      <subfield>
       <tag>a</tag>
       <content>zkd</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>b</tag>
       <content>eoat</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>c</tag>
       <content>bk</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>x</tag>
       <content>13</content>
      </subfield>
      <subfield>
       <tag>y</tag>
       <content>17</content>
      </subfield>
     </subfields>
    </varField>
    <varField>
     <fieldTag>_</fieldTag>
     <content>00000nam a2200553 i 4500</content>
    </varField>
   </varFields>
   <marc xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
    <leader>00000nam a2200553 i 4500</leader>
    <controlfield tag="001">b54745676</controlfield>
    <controlfield tag="005">20171228114211.0</controlfield>
    <controlfield tag="008">170313s2016 pl |000 f eng nam i</controlfield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="015">
     <subfield code="a">PB 2017/11847</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="020">
     <subfield code="a">9788365646156</subfield>
     <subfield code="c">zł 29</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="035">
     <subfield code="a">(OCoLC)995786118</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="040">
     <subfield code="a">WA N</subfield>
     <subfield code="c">WA N</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1="1" ind2=" " tag="041">
     <subfield code="a">eng</subfield>
     <subfield code="h">ger</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="046">
     <subfield code="k">1870</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="080">
     <subfield code="a">821.112.2(436)-3</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="080">
     <subfield code="a">811.111:811.162.1'374</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="084">
     <subfield code="a">18</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1="1" ind2=" " tag="100">
     <subfield code="a">Sacher-Masoch, Leopold von</subfield>
     <subfield code="d">(1836-1895).</subfield>
     <subfield code="e">Autor</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1="1" ind2="0" tag="245">
     <subfield code="a">Venus in furs =</subfield>
     <subfield code="b">
      Wenus w futrze : z podręcznym słownikiem angielsko-polskim /
     </subfield>
     <subfield code="c">Leopold von Sacher-Masoch.</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1="3" ind2="1" tag="246">
     <subfield code="a">Wenus w futrze</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1="1" ind2=" " tag="246">
     <subfield code="i">Tytuł oryginału:</subfield>
     <subfield code="a">Venus im Peltz,</subfield>
     <subfield code="f">1870</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="260">
     <subfield code="a">Ruda Śląska :</subfield>
     <subfield code="b">Ze Słownikiem,</subfield>
     <subfield code="c">2016.</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="300">
     <subfield code="a">276, [1] strona ;</subfield>
     <subfield code="c">21 cm.</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="336">
     <subfield code="a">Tekst</subfield>
     <subfield code="b">txt</subfield>
     <subfield code="2">rdacontent</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="337">
     <subfield code="a">Bez urządzenia pośredniczącego</subfield>
     <subfield code="b">n</subfield>
     <subfield code="2">rdamedia</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="338">
     <subfield code="a">Wolumin</subfield>
     <subfield code="b">nc</subfield>
     <subfield code="2">rdacarrier</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="380">
     <subfield code="a">Książki</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="380">
     <subfield code="a">Proza</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="380">
     <subfield code="a">Publikacje dydaktyczne</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="385">
     <subfield code="m">Poziom nauczania</subfield>
     <subfield code="a">B2 (poziom biegłości językowej)</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="385">
     <subfield code="m">Poziom nauczania</subfield>
     <subfield code="a">C1 (poziom biegłości językowej)</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="386">
     <subfield code="m">Przynależność kulturowa</subfield>
     <subfield code="a">Literatura austriacka</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1="1" ind2=" " tag="388">
     <subfield code="a">1801-1900</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1="1" ind2=" " tag="490">
     <subfield code="a">Ze Słownikiem. Erotica</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2="4" tag="650">
     <subfield code="a">Język angielski (przedmiot szkolny)</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2="4" tag="650">
     <subfield code="a">Sadomasochizm</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2="4" tag="655">
     <subfield code="a">Powieść</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2="4" tag="655">
     <subfield code="a">Materiały pomocnicze</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="658">
     <subfield code="a">Edukacja i pedagogika</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="658">
     <subfield code="a">Językoznawstwo</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1="2" ind2=" " tag="710">
     <subfield code="a">Wydawnictwo [ze słownikiem].</subfield>
     <subfield code="e">Wydawca</subfield>
     <subfield code="4">pbl</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2="0" tag="830">
     <subfield code="a">Ze Słownikiem (seria)</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="920">
     <subfield code="a">978-83-65646-15-6 :</subfield>
     <subfield code="c">zł 29</subfield>
    </datafield>
   </marc>
  </bib>
 </bibs>
</resp>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<resp>
 <nextPage>http://data.bn.org.pl/docs/bibs/api/bibs.marcxml?id=b54745676&sinceId=5474568</nextPage>
 <collection>
  <record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
   <leader>00000nam a2200553 i 4500</leader>
   <controlfield tag="001">b54745676</controlfield>
   <controlfield tag="005">20171228114211.0</controlfield>
   <controlfield tag="008">170313s2016 pl |000 f eng nam i</controlfield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="015">
    <subfield code="a">PB 2017/11847</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="020">
    <subfield code="a">9788365646156</subfield>
    <subfield code="c">zł 29</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="035">
    <subfield code="a">(OCoLC)995786118</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="040">
    <subfield code="a">WA N</subfield>
    <subfield code="c">WA N</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1="1" ind2=" " tag="041">
    <subfield code="a">eng</subfield>
    <subfield code="h">ger</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="046">
    <subfield code="k">1870</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="080">
    <subfield code="a">821.112.2(436)-3</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="080">
    <subfield code="a">811.111:811.162.1'374</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="084">
    <subfield code="a">18</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1="1" ind2=" " tag="100">
    <subfield code="a">Sacher-Masoch, Leopold von</subfield>
    <subfield code="d">(1836-1895).</subfield>
    <subfield code="e">Autor</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1="1" ind2="0" tag="245">
    <subfield code="a">Venus in furs =</subfield>
    <subfield code="b">Wenus w futrze : z podręcznym słownikiem angielsko-polskim /</subfield>
    <subfield code="c">Leopold von Sacher-Masoch.</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1="3" ind2="1" tag="246">
    <subfield code="a">Wenus w futrze</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1="1" ind2=" " tag="246">
    <subfield code="i">Tytuł oryginału:</subfield>
    <subfield code="a">Venus im Peltz,</subfield>
    <subfield code="f">1870</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="260">
    <subfield code="a">Ruda Śląska :</subfield>
    <subfield code="b">Ze Słownikiem,</subfield>
    <subfield code="c">2016.</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="300">
    <subfield code="a">276, [1] strona ;</subfield>
    <subfield code="c">21 cm.</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="336">
    <subfield code="a">Tekst</subfield>
    <subfield code="b">txt</subfield>
    <subfield code="2">rdacontent</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="337">
    <subfield code="a">Bez urządzenia pośredniczącego</subfield>
    <subfield code="b">n</subfield>
    <subfield code="2">rdamedia</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="338">
    <subfield code="a">Wolumin</subfield>
    <subfield code="b">nc</subfield>
    <subfield code="2">rdacarrier</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="380">
    <subfield code="a">Książki</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="380">
    <subfield code="a">Proza</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="380">
    <subfield code="a">Publikacje dydaktyczne</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="385">
    <subfield code="m">Poziom nauczania</subfield>
    <subfield code="a">B2 (poziom biegłości językowej)</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="385">
    <subfield code="m">Poziom nauczania</subfield>
    <subfield code="a">C1 (poziom biegłości językowej)</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="386">
    <subfield code="m">Przynależność kulturowa</subfield>
    <subfield code="a">Literatura austriacka</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1="1" ind2=" " tag="388">
    <subfield code="a">1801-1900</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1="1" ind2=" " tag="490">
    <subfield code="a">Ze Słownikiem. Erotica</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2="4" tag="650">
    <subfield code="a">Język angielski (przedmiot szkolny)</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2="4" tag="650">
    <subfield code="a">Sadomasochizm</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2="4" tag="655">
    <subfield code="a">Powieść</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2="4" tag="655">
    <subfield code="a">Materiały pomocnicze</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="658">
    <subfield code="a">Edukacja i pedagogika</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="658">
    <subfield code="a">Językoznawstwo</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1="2" ind2=" " tag="710">
    <subfield code="a">Wydawnictwo [ze słownikiem].</subfield>
    <subfield code="e">Wydawca</subfield>
    <subfield code="4">pbl</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2="0" tag="830">
    <subfield code="a">Ze Słownikiem (seria)</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="920">
    <subfield code="a">978-83-65646-15-6 :</subfield>
    <subfield code="c">zł 29</subfield>
   </datafield>
  </record>
 </collection>
</resp>
01634nam a2200481 i 4500001001000000005001700010008004700027015001800074020002600092035002100118040001500139041001300154046000900167080002100176080002600197084000700223100005200230245011200282246001900394246004600413260004400459300003000503336002700533337005100560338002800611380001400639380001000653380002700663385005700690385005700747386005400804388001400858490002800872650004100900650001800941655001400959655002600973658002600999658002001025710004801045830002701093920003201120b5474567620171228114211.0170313s2016  pl      |000 f eng nam i  aPB 2017/11847 a9788365646156czł 29 a(OCoLC)995786118 aWA NcWA N1 aenghger k1870 a821.112.2(436)-3 a811.111:811.162.1'374 a181 aSacher-Masoch, Leopold vond(1836-1895).eAutor10aVenus in furs =bWenus w futrze : z podręcznym słownikiem angielsko-polskim /cLeopold von Sacher-Masoch.31aWenus w futrze1 iTytuł oryginału:aVenus im Peltz,f1870 aRuda Śląska :bZe Słownikiem,c2016. a276, [1] strona ;c21 cm. aTekstbtxt2rdacontent aBez urządzenia pośredniczącegobn2rdamedia aWoluminbnc2rdacarrier aKsiążki aProza aPublikacje dydaktyczne mPoziom nauczaniaaB2 (poziom biegłości językowej) mPoziom nauczaniaaC1 (poziom biegłości językowej) mPrzynależność kulturowaaLiteratura austriacka1 a1801-19001 aZe Słownikiem. Erotica 4aJęzyk angielski (przedmiot szkolny) 4aSadomasochizm 4aPowieść 4aMateriały pomocnicze aEdukacja i pedagogika aJęzykoznawstwo2 aWydawnictwo [ze słownikiem].eWydawca4pbl 0aZe Słownikiem (seria) a978-83-65646-15-6 :czł 29