Dokumentacja API

API umożliwia wyszukiwanie rekordów wzorcowych. Możliwa jest filtracja wyników, poprzez podanie odpowiednich parametrów zapytania oraz ich wartości. Dostępne formaty, w których zwracana jest odpowiedź to xml, json, marcxml i marc.

Adresy url zasobów

Tworzenie adresów żądania

Przykładowy adres: /api/institutions/authorities.json?limit=20&sinceId=2

.json - wskazuje format odpowiedzi
? - symbol po którym podawane są parametry żądania np. id, data utworzenia
& - symbol oddzielający poszczególne parametry

Zapytanie w trybie logicznym

Zapytanie w trybie logicznym pozwala na zastosowanie dodatkowych operatorów w obrębie pola:

operator LUB
hello | world
operator NIE
hello -world
hello !world
grupowanie
( hello world )

Przykładowe zapytanie wykorzystujące wszystkie operatory: ( cat -dog ) | ( cat -mouse)

Przyjmuje się, że zawsze występuje domniemany operator I, więc zapytanie "hello world" w rzeczywistości oznacza "hello & world".

Operator LUB ma większy priorytet niż I, więc "looking for cat | dog | mouse" oznacza "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Zapytania takie jak "-dog", które niejawnie zawierają wszystkie rekordy z kolekcji nie mogą być wykonane ze względów technicznych i wydajnościowych.

By aktywować zapytanie w trybie logicznym należy dodać parametr boolean=true do zapytania.

Parametry żądania

id

Identyfikatory rekordów, liczby naturalne, z możliwością ich podawania po przecinku. Mogą zawierać prefix "a" oraz cyfrę kontrolną.

Przykład: 2,10,1,a10000008
sinceId

Identyfikator rekordu, od którego zaczynać mają się wyszukiwane rekordy

Przykład: 100
limit

Maksymalna liczba wyświetlonych rekordów.

Wartość domyślna: 10
Wartość maksymalna: 100

Przykład: 24
boolean

Zapytanie w trybie logicznym. Więcej informacji

Wartość domyślna: false
Wartość aktywująca: true

Przykład: true
deleted

Zapytanie o rekordy usunięte.

Wartość domyślna: false
Wartość aktywująca: true

Przykład: true
createdDate

Przedział czasu, w którym rekordy zostały utworzone, podawany w formacie ISO 8601

Przykład: 2000-08-09T12:00:00Z,2016-09-12T11:59:59Z
name

Nazwa: deskryptor osobowy, korporatywny lub impreza.

Przykład: Neumann, Hartwig
Pola Marc: 100|abcd, 110|abndc, 111|andce, 400|abcd, 410|abndce, 411|andce, 700|abcd, 710|abndc, 711|andce
corporateBody

Typ ciała zbiorowego

Przykład: Agencje prasowe
Pola Marc: 368|a
jurisdiction

Typ jednostki geograficznej

Przykład: Jeziora
Pola Marc: 368|b
titleOfPerson

Inny atrybut deskryptora lub tytuł związany z deskryptorem

Przykład: Wojewodowie
Pola Marc: 368|cd
fieldOfActivity

Obszar działalności

Przykład: Nauki humanistyczne
Pola Marc: 372|a
associatedGroup

Afiliacja

Przykład: Uniwersytet Jagielloński
Pola Marc: 373|a
occupation

Zajęcie/zawód

Przykład: Historycy
Pola Marc: 374|a
title

Tytuł

Przykład: Kochanie, zabiłam nasze koty
Pola Marc: 100|tmnprlsko, 110|tmprlsko, 111|tplsk, 130|amnprlsko, 400|tmnprlsko, 410|tmprlsko, 411|tplsk, 430|amnprlskof, 700|tmnprlsko, 710|tmprlsko, 711|tplsk, 730|amnprlsko
subject

Temat: deskryptor przedmiotowy, formy/rodzaju/gatunku, geograficzny lub dziedzinowy

Przykład: Powieść
Pola Marc: 148|a, 150|a, 151|a, 155|a, 368|abcd, 370|abcefg, 372|a, 373|a, 374|a, 376|a, 380|a, 382|an, 383|abe, 385|a, 386|a, 448|a, 450|a, 451|a, 455|a, 548|a, 748|a, 750|a, 751|a, 755|a
placeOfBirth

Miejsce urodzenia

Przykład: Kraków (woj. małopolskie)
Pola Marc: 370|a
placeOfDeath

Miejsce śmierci

Przykład: Warszawa (woj. mazowieckie)
Pola Marc: 370|b
dateOfBirth

Data urodzenia

Przykład: 1931
Pola Marc: 046|f
dateOfDeath

Data śmierci

Przykład: 1961
Pola Marc: 046|g
operationStartDate

Data rozpoczęcia działalności

Przykład: 1945
Pola Marc: 046|q
operationEndDate

Data zakończenia działalności

Przykład: 1945
Pola Marc: 046|r
activityStartDate

Data początkowa aktywności

Przykład: 1945
Pola Marc: 046|s
activityEndDate

Data końcowa aktywności

Przykład: 1960
Pola Marc: 046|t
geographicAreaCode

Kod jednostki geograficznej

Przykład: an-us-mi
Pola Marc: 043|c
additionalInformation

Informacje dodatkowe

Przykład: Wystawy sztuki
Pola Marc: 368|abcd
relatedPlace

Miejsce związane

Przykład: Radzimyn, Poland
Pola Marc: 370|abcefg
address

Miejsce/adres siedziby

Przykład: Marszałkowska 45
Pola Marc: 370|e, 371|abcdem
gender

Płeć

Przykład: kobieta
Pola Marc: 375|a (mapowane do j. polskiego)
languageAssociated

Język związany z deskryptorem

Przykład: English
Pola Marc: 377|a (mapowane do j. polskiego)
formOfWork

Forma dzieła

Przykład: Powieść
Pola Marc: 380|a
mediumOfPerformance

Środek wykonawczy

Przykład: Pianino
Pola Marc: 382|abdenprstv
numericDesignationOf
MusicalWork

Oznaczenie numeryczne dzieła muzycznego

Przykład: F. I, 22-25
Pola Marc: 383|abcde
key

Tonacja

Przykład: D major
Pola Marc: 384|a
audience

Odbiorca

Przykład: Dzieci
Pola Marc: 385|a
creator

Twórca/współtwórca

Przykład: Dzieci
Pola Marc: 386|a
timePeriodOfCreation

Czas powstania dzieła

Przykład: 1701-1800
Pola Marc: 388|a

Przykładowy wynik zapytania

{
 "nextPage": "http://data.bn.org.pl/api/institutions/authorities.json?id=1178294&sinceId=1178295",
 "authorities": [
  {
   "id": 1178294,
   "createdDate": "2005-01-20T12:00:00.000Z",
   "updatedDate": "2019-06-14T17:52:48.000Z",
   "deleted": false,
   "deletedDate": null,
   "name": "Bocheński, Józef Maria (1902-1995) Bocheński, Józef M. Bocheński, Innocenty Józef Bocheński, I. M. Bocheński, J. M. Bocheński, Józef Bocheński, Innocenty Maria Bocheński, Josef Bocheński, Joseph M. Bocheński, Innocenzo M. O. Bogusław Prawdota Bochenski, Jozef Maria Bochenski. I. M. Miche, Józef Miche, Giuseppe Bocheński I. M. O. P. Bocheński, Innocenty M. Bocheński, Józef Innocenty Maria Bocheński, J. I. M. Bochenski, Joseph M. Prawdota, Bogusław",
   "title": "",
   "subject": "Profesorowie Rektorzy Czuszów (woj. małopolskie, pow. proszowicki, gm. Pałecznica) Fryburg (Szwajcaria) Polska Szwajcaria Fryburg (Szwajcaria) Logika Historia filozofii Szkolnictwo wyższe Monastycyzm Dominikanie Uniwersytet we Fryburgu (Szwajcaria) Historycy Pracownicy naukowi Nauczyciele akademiccy Kapelani wojskowi",
   "subjectCategory": "",
   "kind": "person",
   "corporateBody": "",
   "jurisdiction": "",
   "titleOfPerson": "Profesorowie Rektorzy",
   "fieldOfActivity": "Logika Historia filozofii Szkolnictwo wyższe Monastycyzm",
   "associatedGroup": "Dominikanie Uniwersytet we Fryburgu (Szwajcaria)",
   "occupation": "Historycy Pracownicy naukowi Nauczyciele akademiccy Kapelani wojskowi",
   "placeOfBirth": "Czuszów (woj. małopolskie, pow. proszowicki, gm. Pałecznica)",
   "placeOfDeath": "Fryburg (Szwajcaria)",
   "dateOfBirth": "1902",
   "dateOfDeath": "1995",
   "operationStartDate": "",
   "operationEndDate": "",
   "activityStartDate": "",
   "activityEndDate": "",
   "geographicAreaCode": "PL CH",
   "additionalInformation": "Profesorowie Rektorzy",
   "relatedPlace": "Czuszów (woj. małopolskie, pow. proszowicki, gm. Pałecznica) Fryburg (Szwajcaria) Polska Szwajcaria Fryburg (Szwajcaria)",
   "address": "",
   "gender": "mężczyzna",
   "languageAssociated": null,
   "formOfWork": "",
   "mediumOfPerformance": "",
   "numericDesignationOfMusicalWork": "",
   "key": "",
   "audience": "",
   "creator": "",
   "timePeriodOfCreation": "",
   "marc": {
    "leader": "02575nz a2200661n 4500",
    "fields": [
     {
      "001": "a0000001178294"
     },
     {
      "005": "20190614175248.6"
     },
     {
      "008": "050120n||aznnnaabn |a aaa | "
     },
     {
      "009": "9810648280405606"
     },
     {
      "010": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "p 2004407878"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "024": {
       "ind1": "7",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "http://viaf.org/viaf/88344067"
        },
        {
         "2": "viaf"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "035": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "a11782948"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "035": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "(PL)a0000001178294"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "040": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "WA N"
        },
        {
         "c": "WA N"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "043": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "c": "PL"
        },
        {
         "c": "CH"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "046": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "f": "1902"
        },
        {
         "g": "1995"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "100": {
       "ind1": "1",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Bocheński, Józef Maria"
        },
        {
         "d": "(1902-1995)"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "368": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "d": "Profesorowie"
        },
        {
         "s": "1934"
        },
        {
         "t": "1995"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "368": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "d": "Rektorzy"
        },
        {
         "s": "1964"
        },
        {
         "t": "1966"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "370": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Czuszów (woj. małopolskie, pow. proszowicki, gm. Pałecznica)"
        },
        {
         "b": "Fryburg (Szwajcaria)"
        },
        {
         "c": "Polska"
        },
        {
         "c": "Szwajcaria"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "370": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "f": "Fryburg (Szwajcaria)"
        },
        {
         "s": "1945"
        },
        {
         "t": "1995"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "372": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Logika"
        },
        {
         "a": "Historia filozofii"
        },
        {
         "a": "Szkolnictwo wyższe"
        },
        {
         "a": "Monastycyzm"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "373": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Dominikanie"
        },
        {
         "s": "1927"
        },
        {
         "t": "1995"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "373": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Uniwersytet we Fryburgu (Szwajcaria)"
        },
        {
         "s": "1945"
        },
        {
         "t": "1995"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "374": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Historycy"
        },
        {
         "a": "Pracownicy naukowi"
        },
        {
         "a": "Nauczyciele akademiccy"
        },
        {
         "a": "Kapelani wojskowi"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "375": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "1"
        },
        {
         "2": "iso5218"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "377": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "pol"
        },
        {
         "a": "ger"
        },
        {
         "a": "fre"
        },
        {
         "a": "ita"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "400": {
       "ind1": "1",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Bocheński, Józef M."
        }
       ]
      }
     },
     {
      "400": {
       "ind1": "1",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Bocheński, Innocenty Józef"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "400": {
       "ind1": "1",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Bocheński, I. M."
        }
       ]
      }
     },
     {
      "400": {
       "ind1": "1",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Bocheński, J. M."
        }
       ]
      }
     },
     {
      "400": {
       "ind1": "1",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Bocheński, Józef"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "400": {
       "ind1": "1",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Bocheński, Innocenty Maria"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "400": {
       "ind1": "1",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Bocheński, Josef"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "400": {
       "ind1": "1",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Bocheński, Joseph M."
        }
       ]
      }
     },
     {
      "400": {
       "ind1": "1",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Bocheński, Innocenzo M."
        }
       ]
      }
     },
     {
      "400": {
       "ind1": "0",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "O. Bogusław Prawdota"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "400": {
       "ind1": "1",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Bochenski, Jozef Maria"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "400": {
       "ind1": "1",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Bochenski. I. M."
        }
       ]
      }
     },
     {
      "400": {
       "ind1": "1",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Miche, Józef"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "400": {
       "ind1": "1",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Miche, Giuseppe"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "400": {
       "ind1": "1",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Bocheński I. M. O. P."
        }
       ]
      }
     },
     {
      "400": {
       "ind1": "1",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Bocheński, Innocenty M."
        }
       ]
      }
     },
     {
      "400": {
       "ind1": "1",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Bocheński, Józef Innocenty Maria"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "400": {
       "ind1": "1",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Bocheński, J. I. M."
        }
       ]
      }
     },
     {
      "400": {
       "ind1": "1",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Bochenski, Joseph M."
        }
       ]
      }
     },
     {
      "400": {
       "ind1": "1",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Prawdota, Bogusław"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "670": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "O patriotyzmie / I. M. Bocheński. - Warszawa, 1989."
        }
       ]
      }
     },
     {
      "670": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "De virtute militari : zarys etyki wojskowej / J. M. Bocheński. - Kraków, 1993."
        }
       ]
      }
     },
     {
      "670": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Lewica, religia, sowietologia / Józef Maria Bocheński. - Warszawa, 1996."
        }
       ]
      }
     },
     {
      "670": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Filozofia bolszewicka / Józef Miche [pseud.]. - Włochy, 1946."
        }
       ]
      }
     },
     {
      "670": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "W kierunku formalizacji tomistycznej teodycei / Innocenty M. Bocheński [et al.]. - Warszawa, 1980."
        }
       ]
      }
     },
     {
      "670": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Kazania i przemówienia. T. 2 / Józef Innocenty Maria Bocheński. - Kraków, 2005."
        }
       ]
      }
     },
     {
      "670": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Marxismus-Leninismus / Joseph M. Bochenski. - München ; Wien, cop. 1973."
        }
       ]
      }
     },
     {
      "670": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "O liturgji dominikańskiej / Bogusław Prawdota. - Lwów, 1936."
        }
       ]
      }
     },
     {
      "670": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Duch.'85"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "670": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "EPop.'91"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "670": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "NepPWN. - 1995."
        }
       ]
      }
     },
     {
      "670": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "BUKUL"
        }
       ]
      }
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<resp>
 <nextPage>http://data.bn.org.pl/api/institutions/authorities.xml?id=1178294&amp;sinceId=1178295</nextPage>
 <authorities>
  <authority>
   <id>1178294</id>
   <createdDate>2005-01-20T12:00:00Z</createdDate>
   <updatedDate>2019-06-14T17:52:48Z</updatedDate>
   <deleted>false</deleted>
   <deletedDate nil="true"/>
   <name>
    Bocheński, Józef Maria (1902-1995) Bocheński, Józef M. Bocheński, Innocenty Józef Bocheński, I. M. Bocheński, J. M. Bocheński, Józef Bocheński, Innocenty Maria Bocheński, Josef Bocheński, Joseph M. Bocheński, Innocenzo M. O. Bogusław Prawdota Bochenski, Jozef Maria Bochenski. I. M. Miche, Józef Miche, Giuseppe Bocheński I. M. O. P. Bocheński, Innocenty M. Bocheński, Józef Innocenty Maria Bocheński, J. I. M. Bochenski, Joseph M. Prawdota, Bogusław
   </name>
   <title/>
   <subject>
    Profesorowie Rektorzy Czuszów (woj. małopolskie, pow. proszowicki, gm. Pałecznica) Fryburg (Szwajcaria) Polska Szwajcaria Fryburg (Szwajcaria) Logika Historia filozofii Szkolnictwo wyższe Monastycyzm Dominikanie Uniwersytet we Fryburgu (Szwajcaria) Historycy Pracownicy naukowi Nauczyciele akademiccy Kapelani wojskowi
   </subject>
   <subjectCategory/>
   <kind>person</kind>
   <corporateBody/>
   <jurisdiction/>
   <titleOfPerson>Profesorowie Rektorzy</titleOfPerson>
   <fieldOfActivity>
    Logika Historia filozofii Szkolnictwo wyższe Monastycyzm
   </fieldOfActivity>
   <associatedGroup>Dominikanie Uniwersytet we Fryburgu (Szwajcaria)</associatedGroup>
   <occupation>
    Historycy Pracownicy naukowi Nauczyciele akademiccy Kapelani wojskowi
   </occupation>
   <placeOfBirth>
    Czuszów (woj. małopolskie, pow. proszowicki, gm. Pałecznica)
   </placeOfBirth>
   <placeOfDeath>Fryburg (Szwajcaria)</placeOfDeath>
   <dateOfBirth>1902</dateOfBirth>
   <dateOfDeath>1995</dateOfDeath>
   <operationStartDate/>
   <operationEndDate/>
   <activityStartDate/>
   <activityEndDate/>
   <geographicAreaCode>PL CH</geographicAreaCode>
   <additionalInformation>Profesorowie Rektorzy</additionalInformation>
   <relatedPlace>
    Czuszów (woj. małopolskie, pow. proszowicki, gm. Pałecznica) Fryburg (Szwajcaria) Polska Szwajcaria Fryburg (Szwajcaria)
   </relatedPlace>
   <address/>
   <gender>mężczyzna</gender>
   <languageAssociated nil="true"/>
   <formOfWork/>
   <mediumOfPerformance/>
   <numericDesignationOfMusicalWork/>
   <key/>
   <audience/>
   <creator/>
   <timePeriodOfCreation/>
   <marc>
    <leader>02575nz a2200661n 4500</leader>
    <controlfield tag="001">a0000001178294</controlfield>
    <controlfield tag="005">20190614175248.6</controlfield>
    <controlfield tag="008">050120n||aznnnaabn     |a aaa  | </controlfield>
    <controlfield tag="009">9810648280405606</controlfield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="010">
     <subfield code="a">p 2004407878</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1="7" ind2=" " tag="024">
     <subfield code="a">http://viaf.org/viaf/88344067</subfield>
     <subfield code="2">viaf</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="035">
     <subfield code="a">a11782948</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="035">
     <subfield code="a">(PL)a0000001178294</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="040">
     <subfield code="a">WA N</subfield>
     <subfield code="c">WA N</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="043">
     <subfield code="c">PL</subfield>
     <subfield code="c">CH</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="046">
     <subfield code="f">1902</subfield>
     <subfield code="g">1995</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1="1" ind2=" " tag="100">
     <subfield code="a">Bocheński, Józef Maria</subfield>
     <subfield code="d">(1902-1995)</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="368">
     <subfield code="d">Profesorowie</subfield>
     <subfield code="s">1934</subfield>
     <subfield code="t">1995</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="368">
     <subfield code="d">Rektorzy</subfield>
     <subfield code="s">1964</subfield>
     <subfield code="t">1966</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="370">
     <subfield code="a">Czuszów (woj. małopolskie, pow. proszowicki, gm. Pałecznica)</subfield>
     <subfield code="b">Fryburg (Szwajcaria)</subfield>
     <subfield code="c">Polska</subfield>
     <subfield code="c">Szwajcaria</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="370">
     <subfield code="f">Fryburg (Szwajcaria)</subfield>
     <subfield code="s">1945</subfield>
     <subfield code="t">1995</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="372">
     <subfield code="a">Logika</subfield>
     <subfield code="a">Historia filozofii</subfield>
     <subfield code="a">Szkolnictwo wyższe</subfield>
     <subfield code="a">Monastycyzm</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="373">
     <subfield code="a">Dominikanie</subfield>
     <subfield code="s">1927</subfield>
     <subfield code="t">1995</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="373">
     <subfield code="a">Uniwersytet we Fryburgu (Szwajcaria)</subfield>
     <subfield code="s">1945</subfield>
     <subfield code="t">1995</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="374">
     <subfield code="a">Historycy</subfield>
     <subfield code="a">Pracownicy naukowi</subfield>
     <subfield code="a">Nauczyciele akademiccy</subfield>
     <subfield code="a">Kapelani wojskowi</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="375">
     <subfield code="a">1</subfield>
     <subfield code="2">iso5218</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="377">
     <subfield code="a">pol</subfield>
     <subfield code="a">ger</subfield>
     <subfield code="a">fre</subfield>
     <subfield code="a">ita</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1="1" ind2=" " tag="400">
     <subfield code="a">Bocheński, Józef M.</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1="1" ind2=" " tag="400">
     <subfield code="a">Bocheński, Innocenty Józef</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1="1" ind2=" " tag="400">
     <subfield code="a">Bocheński, I. M.</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1="1" ind2=" " tag="400">
     <subfield code="a">Bocheński, J. M.</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1="1" ind2=" " tag="400">
     <subfield code="a">Bocheński, Józef</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1="1" ind2=" " tag="400">
     <subfield code="a">Bocheński, Innocenty Maria</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1="1" ind2=" " tag="400">
     <subfield code="a">Bocheński, Josef</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1="1" ind2=" " tag="400">
     <subfield code="a">Bocheński, Joseph M.</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1="1" ind2=" " tag="400">
     <subfield code="a">Bocheński, Innocenzo M.</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1="0" ind2=" " tag="400">
     <subfield code="a">O. Bogusław Prawdota</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1="1" ind2=" " tag="400">
     <subfield code="a">Bochenski, Jozef Maria</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1="1" ind2=" " tag="400">
     <subfield code="a">Bochenski. I. M.</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1="1" ind2=" " tag="400">
     <subfield code="a">Miche, Józef</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1="1" ind2=" " tag="400">
     <subfield code="a">Miche, Giuseppe</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1="1" ind2=" " tag="400">
     <subfield code="a">Bocheński I. M. O. P.</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1="1" ind2=" " tag="400">
     <subfield code="a">Bocheński, Innocenty M.</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1="1" ind2=" " tag="400">
     <subfield code="a">Bocheński, Józef Innocenty Maria</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1="1" ind2=" " tag="400">
     <subfield code="a">Bocheński, J. I. M.</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1="1" ind2=" " tag="400">
     <subfield code="a">Bochenski, Joseph M.</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1="1" ind2=" " tag="400">
     <subfield code="a">Prawdota, Bogusław</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="670">
     <subfield code="a">O patriotyzmie / I. M. Bocheński. - Warszawa, 1989.</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="670">
     <subfield code="a">De virtute militari : zarys etyki wojskowej / J. M. Bocheński. - Kraków, 1993.</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="670">
     <subfield code="a">Lewica, religia, sowietologia / Józef Maria Bocheński. - Warszawa, 1996.</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="670">
     <subfield code="a">Filozofia bolszewicka / Józef Miche [pseud.]. - Włochy, 1946.</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="670">
     <subfield code="a">W kierunku formalizacji tomistycznej teodycei / Innocenty M. Bocheński [et al.]. - Warszawa, 1980.</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="670">
     <subfield code="a">Kazania i przemówienia. T. 2 / Józef Innocenty Maria Bocheński. - Kraków, 2005.</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="670">
     <subfield code="a">Marxismus-Leninismus / Joseph M. Bochenski. - München ; Wien, cop. 1973.</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="670">
     <subfield code="a">O liturgji dominikańskiej / Bogusław Prawdota. - Lwów, 1936.</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="670">
     <subfield code="a">Duch.'85</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="670">
     <subfield code="a">EPop.'91</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="670">
     <subfield code="a">NepPWN. - 1995.</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="670">
     <subfield code="a">BUKUL</subfield>
    </datafield>
   </marc>
  </authority>
 </authorities>
</resp>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<resp>
 <nextPage>http://data.bn.org.pl/api/institutions/authorities.marcxml?id=1178294&amp;sinceId=1178295</nextPage>
 <collection>
  <record>
   <leader>02575nz a2200661n 4500</leader>
   <controlfield tag='001'>a0000001178294</controlfield>
   <controlfield tag='005'>20190614175248.6</controlfield>
   <controlfield tag='008'>050120n||aznnnaabn     |a aaa  | </controlfield>
   <controlfield tag='009'>9810648280405606</controlfield>
   <datafield ind1=' ' ind2=' ' tag='010'>
    <subfield code='a'>p 2004407878</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1='7' ind2=' ' tag='024'>
    <subfield code='a'>http://viaf.org/viaf/88344067</subfield>
    <subfield code='2'>viaf</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=' ' ind2=' ' tag='035'>
    <subfield code='a'>a11782948</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=' ' ind2=' ' tag='035'>
    <subfield code='a'>(PL)a0000001178294</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=' ' ind2=' ' tag='040'>
    <subfield code='a'>WA N</subfield>
    <subfield code='c'>WA N</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=' ' ind2=' ' tag='043'>
    <subfield code='c'>PL</subfield>
    <subfield code='c'>CH</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=' ' ind2=' ' tag='046'>
    <subfield code='f'>1902</subfield>
    <subfield code='g'>1995</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1='1' ind2=' ' tag='100'>
    <subfield code='a'>Bocheński, Józef Maria</subfield>
    <subfield code='d'>(1902-1995)</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=' ' ind2=' ' tag='368'>
    <subfield code='d'>Profesorowie</subfield>
    <subfield code='s'>1934</subfield>
    <subfield code='t'>1995</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=' ' ind2=' ' tag='368'>
    <subfield code='d'>Rektorzy</subfield>
    <subfield code='s'>1964</subfield>
    <subfield code='t'>1966</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=' ' ind2=' ' tag='370'>
    <subfield code='a'>Czuszów (woj. małopolskie, pow. proszowicki, gm. Pałecznica)</subfield>
    <subfield code='b'>Fryburg (Szwajcaria)</subfield>
    <subfield code='c'>Polska</subfield>
    <subfield code='c'>Szwajcaria</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=' ' ind2=' ' tag='370'>
    <subfield code='f'>Fryburg (Szwajcaria)</subfield>
    <subfield code='s'>1945</subfield>
    <subfield code='t'>1995</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=' ' ind2=' ' tag='372'>
    <subfield code='a'>Logika</subfield>
    <subfield code='a'>Historia filozofii</subfield>
    <subfield code='a'>Szkolnictwo wyższe</subfield>
    <subfield code='a'>Monastycyzm</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=' ' ind2=' ' tag='373'>
    <subfield code='a'>Dominikanie</subfield>
    <subfield code='s'>1927</subfield>
    <subfield code='t'>1995</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=' ' ind2=' ' tag='373'>
    <subfield code='a'>Uniwersytet we Fryburgu (Szwajcaria)</subfield>
    <subfield code='s'>1945</subfield>
    <subfield code='t'>1995</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=' ' ind2=' ' tag='374'>
    <subfield code='a'>Historycy</subfield>
    <subfield code='a'>Pracownicy naukowi</subfield>
    <subfield code='a'>Nauczyciele akademiccy</subfield>
    <subfield code='a'>Kapelani wojskowi</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=' ' ind2=' ' tag='375'>
    <subfield code='a'>1</subfield>
    <subfield code='2'>iso5218</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=' ' ind2=' ' tag='377'>
    <subfield code='a'>pol</subfield>
    <subfield code='a'>ger</subfield>
    <subfield code='a'>fre</subfield>
    <subfield code='a'>ita</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1='1' ind2=' ' tag='400'>
    <subfield code='a'>Bocheński, Józef M.</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1='1' ind2=' ' tag='400'>
    <subfield code='a'>Bocheński, Innocenty Józef</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1='1' ind2=' ' tag='400'>
    <subfield code='a'>Bocheński, I. M.</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1='1' ind2=' ' tag='400'>
    <subfield code='a'>Bocheński, J. M.</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1='1' ind2=' ' tag='400'>
    <subfield code='a'>Bocheński, Józef</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1='1' ind2=' ' tag='400'>
    <subfield code='a'>Bocheński, Innocenty Maria</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1='1' ind2=' ' tag='400'>
    <subfield code='a'>Bocheński, Josef</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1='1' ind2=' ' tag='400'>
    <subfield code='a'>Bocheński, Joseph M.</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1='1' ind2=' ' tag='400'>
    <subfield code='a'>Bocheński, Innocenzo M.</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1='0' ind2=' ' tag='400'>
    <subfield code='a'>O. Bogusław Prawdota</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1='1' ind2=' ' tag='400'>
    <subfield code='a'>Bochenski, Jozef Maria</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1='1' ind2=' ' tag='400'>
    <subfield code='a'>Bochenski. I. M.</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1='1' ind2=' ' tag='400'>
    <subfield code='a'>Miche, Józef</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1='1' ind2=' ' tag='400'>
    <subfield code='a'>Miche, Giuseppe</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1='1' ind2=' ' tag='400'>
    <subfield code='a'>Bocheński I. M. O. P.</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1='1' ind2=' ' tag='400'>
    <subfield code='a'>Bocheński, Innocenty M.</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1='1' ind2=' ' tag='400'>
    <subfield code='a'>Bocheński, Józef Innocenty Maria</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1='1' ind2=' ' tag='400'>
    <subfield code='a'>Bocheński, J. I. M.</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1='1' ind2=' ' tag='400'>
    <subfield code='a'>Bochenski, Joseph M.</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1='1' ind2=' ' tag='400'>
    <subfield code='a'>Prawdota, Bogusław</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=' ' ind2=' ' tag='670'>
    <subfield code='a'>O patriotyzmie / I. M. Bocheński. - Warszawa, 1989.</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=' ' ind2=' ' tag='670'>
    <subfield code='a'>De virtute militari : zarys etyki wojskowej / J. M. Bocheński. - Kraków, 1993.</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=' ' ind2=' ' tag='670'>
    <subfield code='a'>Lewica, religia, sowietologia / Józef Maria Bocheński. - Warszawa, 1996.</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=' ' ind2=' ' tag='670'>
    <subfield code='a'>Filozofia bolszewicka / Józef Miche [pseud.]. - Włochy, 1946.</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=' ' ind2=' ' tag='670'>
    <subfield code='a'>W kierunku formalizacji tomistycznej teodycei / Innocenty M. Bocheński [et al.]. - Warszawa, 1980.</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=' ' ind2=' ' tag='670'>
    <subfield code='a'>Kazania i przemówienia. T. 2 / Józef Innocenty Maria Bocheński. - Kraków, 2005.</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=' ' ind2=' ' tag='670'>
    <subfield code='a'>Marxismus-Leninismus / Joseph M. Bochenski. - München ; Wien, cop. 1973.</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=' ' ind2=' ' tag='670'>
    <subfield code='a'>O liturgji dominikańskiej / Bogusław Prawdota. - Lwów, 1936.</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=' ' ind2=' ' tag='670'>
    <subfield code='a'>Duch.'85</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=' ' ind2=' ' tag='670'>
    <subfield code='a'>EPop.'91</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=' ' ind2=' ' tag='670'>
    <subfield code='a'>NepPWN. - 1995.</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=' ' ind2=' ' tag='670'>
    <subfield code='a'>BUKUL</subfield>
   </datafield>
  </record>
 </collection>
</resp>
02602nz a2200673n 4500001001500000005001700015008004100032009001700073010001700090024004000107035001400147035002300161040001500184043001100199046001500210100004200225368002900267368002500296370011000321370003700431372006500468373002800533373005300561374007700614375001500691377002300706400002600729400003300755400002200788400002200810400002300832400003200855400002200887400002600909400002900935400002600964400002700990400002101017400001801038400002001056400002701076400002901103400003901132400002501171400002501196400002401221670005701245670008501302670007901387670006801466670010401534670008801638670007801726670006801804670001301872670001301885670002001898670001001918a000000117829420190614175248.6050120n||aznnnaabn     |a aaa  | 9810648280405606 ap 20044078787 ahttp://viaf.org/viaf/883440672viaf aa11782948 a(PL)a0000001178294 aWA NcWA N cPLcCH f1902g19951 aBocheński, Józef Mariad(1902-1995) dProfesorowies1934t1995 dRektorzys1964t1966 aCzuszów (woj. małopolskie, pow. proszowicki, gm. Pałecznica)bFryburg (Szwajcaria)cPolskacSzwajcaria fFryburg (Szwajcaria)s1945t1995 aLogikaaHistoria filozofiiaSzkolnictwo wyższeaMonastycyzm aDominikanies1927t1995 aUniwersytet we Fryburgu (Szwajcaria)s1945t1995 aHistorycyaPracownicy naukowiaNauczyciele akademiccyaKapelani wojskowi a12iso5218 apolagerafreaita1 aBocheński, Józef M.1 aBocheński, Innocenty Józef1 aBocheński, I. M.1 aBocheński, J. M.1 aBocheński, Józef1 aBocheński, Innocenty Maria1 aBocheński, Josef1 aBocheński, Joseph M.1 aBocheński, Innocenzo M.0 aO. Bogusław Prawdota1 aBochenski, Jozef Maria1 aBochenski. I. M.1 aMiche, Józef1 aMiche, Giuseppe1 aBocheński I. M. O. P.1 aBocheński, Innocenty M.1 aBocheński, Józef Innocenty Maria1 aBocheński, J. I. M.1 aBochenski, Joseph M.1 aPrawdota, Bogusław aO patriotyzmie / I. M. Bocheński. - Warszawa, 1989. aDe virtute militari : zarys etyki wojskowej / J. M. Bocheński. - Kraków, 1993. aLewica, religia, sowietologia / Józef Maria Bocheński. - Warszawa, 1996. aFilozofia bolszewicka / Józef Miche [pseud.]. - Włochy, 1946. aW kierunku formalizacji tomistycznej teodycei / Innocenty M. Bocheński [et al.]. - Warszawa, 1980. aKazania i przemówienia. T. 2 / Józef Innocenty Maria Bocheński. - Kraków, 2005. aMarxismus-Leninismus / Joseph M. Bochenski. - München ; Wien, cop. 1973. aO liturgji dominikańskiej / Bogusław Prawdota. - Lwów, 1936. aDuch.'85 aEPop.'91 aNepPWN. - 1995. aBUKUL