Dokumentacja API

Rekordy wzorcowe

API umożliwia wyszukiwanie rekordów wzorcowych. Możliwa jest filtracja wyników, poprzez podanie odpowiednich parametrów zapytania oraz ich wartości. Dostępne formaty, w których zwracana jest odpowiedź to xml, json, marcxml i marc.

Adresy url zasobów

Tworzenie adresów żądania

Przykładowy adres: /api/meshes/authorities.json?limit=20&sinceId=2

.json - wskazuje format odpowiedzi
? - symbol po którym podawane są parametry żądania np. id, data utworzenia
& - symbol oddzielający poszczególne parametry

Zapytanie w trybie logicznym

Zapytanie w trybie logicznym pozwala na zastosowanie dodatkowych operatorów w obrębie pola:

operator LUB
hello | world
operator NIE
hello -world
hello !world
grupowanie
( hello world )

Przykładowe zapytanie wykorzystujące wszystkie operatory: ( cat -dog ) | ( cat -mouse)

Przyjmuje się, że zawsze występuje domniemany operator I, więc zapytanie "hello world" w rzeczywistości oznacza "hello & world".

Operator LUB ma większy priorytet niż I, więc "looking for cat | dog | mouse" oznacza "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Zapytania takie jak "-dog", które niejawnie zawierają wszystkie rekordy z kolekcji nie mogą być wykonane ze względów technicznych i wydajnościowych.

By aktywować zapytanie w trybie logicznym należy dodać parametr boolean=true do zapytania.

Parametry żądania

id

Identyfikatory rekordów, liczby naturalne, z możliwością ich podawania po przecinku. Mogą zawierać prefix "a" oraz cyfrę kontrolną.

Przykład: 2,10,1,a10000008
sinceId

Identyfikator rekordu, od którego zaczynać mają się wyszukiwane rekordy

Przykład: 100
limit

Maksymalna liczba wyświetlonych rekordów.

Wartość domyślna: 10
Wartość maksymalna: 100

Przykład: 24
boolean

Zapytanie w trybie logicznym. Więcej informacji

Wartość domyślna: false
Wartość aktywująca: true

Przykład: true
deleted

Zapytanie o rekordy usunięte.

Wartość domyślna: false
Wartość aktywująca: true

Przykład: true
createdDate

Przedział czasu, w którym rekordy zostały utworzone, podawany w formacie ISO 8601

Przykład: 2000-08-09T12:00:00Z,2016-09-12T11:59:59Z
name

Nazwa: deskryptor medyczny

Przykład: Aldehyd glicerynowy 2,3-dihydroksypropanon Glyceraldehyde
Pola Marc: 150|axyzv, 151|axyzv, 155|axyzv, 180|axyzv, 450|axyzv, 451|axyzv, 455|axyzv, 472|axyzv, 480|axyzv

Przykładowy wynik zapytania

{
 "nextPage": "http://data.bn.org.pl/api/meshes/authorities.json?sinceId=1000000050545",
 "authorities": [
  {
   "id": 1000000050544,
   "createdDate": "2001-11-20T11:00:00.000Z",
   "updatedDate": "2022-09-29T15:00:41.000Z",
   "deleted": false,
   "deletedDate": null,
   "name": "Aldehyd glicerynowy 2,3-dihydroksypropanon Glyceraldehyde",
   "marc": {
    "leader": "00617nz a2200241  4500",
    "fields": [
     {
      "001": "a1000000050544"
     },
     {
      "005": "20220929170041.0"
     },
     {
      "008": "011120 ||aacnnbaba     |a ana  |c"
     },
     {
      "009": "9811168236505606"
     },
     {
      "010": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "m 2005811000"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "035": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "(PL)a1000000050544"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "035": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "(NUKAT)vtls003417637"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "035": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "D005985"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "040": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "DNLM"
        },
        {
         "d": "POZN 59"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "072": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "D09."
        },
        {
         "x": "546."
        },
        {
         "x": "894."
        },
        {
         "x": "449"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "072": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "D02."
        },
        {
         "x": "047."
        },
        {
         "x": "587"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "150": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Aldehyd glicerynowy"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "450": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "2,3-dihydroksypropanon"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "472": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Glyceraldehyde"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "550": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "w": "g"
        },
        {
         "a": "Triozy"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "550": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "w": "h"
        },
        {
         "a": "3-fosfogliceraldehyd"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "550": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "w": "g"
        },
        {
         "a": "Aldehydy"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "670": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "MeSH 2015"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "910": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "m 2005811000"
        }
       ]
      }
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
 "authorities": [
  {
   "id": 1178294,
   "createdDate": "2005-01-20T12:00:00.000Z",
   "updatedDate": "2019-06-14T17:52:48.000Z",
   "deleted": false,
   "deletedDate": null,
   "name": "Bocheński, Józef Maria (1902-1995) Bocheński, Józef M. Bocheński, Innocenty Józef Bocheński, I. M. Bocheński, J. M. Bocheński, Józef Bocheński, Innocenty Maria Bocheński, Josef Bocheński, Joseph M. Bocheński, Innocenzo M. O. Bogusław Prawdota Bochenski, Jozef Maria Bochenski. I. M. Miche, Józef Miche, Giuseppe Bocheński I. M. O. P. Bocheński, Innocenty M. Bocheński, Józef Innocenty Maria Bocheński, J. I. M. Bochenski, Joseph M. Prawdota, Bogusław",
   "title": "",
   "subject": "Profesorowie Rektorzy Czuszów (woj. małopolskie, pow. proszowicki, gm. Pałecznica) Fryburg (Szwajcaria) Polska Szwajcaria Fryburg (Szwajcaria) Logika Historia filozofii Szkolnictwo wyższe Monastycyzm Dominikanie Uniwersytet we Fryburgu (Szwajcaria) Historycy Pracownicy naukowi Nauczyciele akademiccy Kapelani wojskowi",
   "subjectCategory": "",
   "kind": "person",
   "corporateBody": "",
   "jurisdiction": "",
   "titleOfPerson": "Profesorowie Rektorzy",
   "fieldOfActivity": "Logika Historia filozofii Szkolnictwo wyższe Monastycyzm",
   "associatedGroup": "Dominikanie Uniwersytet we Fryburgu (Szwajcaria)",
   "occupation": "Historycy Pracownicy naukowi Nauczyciele akademiccy Kapelani wojskowi",
   "placeOfBirth": "Czuszów (woj. małopolskie, pow. proszowicki, gm. Pałecznica)",
   "placeOfDeath": "Fryburg (Szwajcaria)",
   "dateOfBirth": "1902",
   "dateOfDeath": "1995",
   "operationStartDate": "",
   "operationEndDate": "",
   "activityStartDate": "",
   "activityEndDate": "",
   "geographicAreaCode": "PL CH",
   "additionalInformation": "Profesorowie Rektorzy",
   "relatedPlace": "Czuszów (woj. małopolskie, pow. proszowicki, gm. Pałecznica) Fryburg (Szwajcaria) Polska Szwajcaria Fryburg (Szwajcaria)",
   "address": "",
   "gender": "mężczyzna",
   "languageAssociated": null,
   "formOfWork": "",
   "mediumOfPerformance": "",
   "numericDesignationOfMusicalWork": "",
   "key": "",
   "audience": "",
   "creator": "",
   "timePeriodOfCreation": "",
   "marc": {
    "leader": "02575nz a2200661n 4500",
    "fields": [
     {
      "001": "a0000001178294"
     },
     {
      "005": "20190614175248.6"
     },
     {
      "008": "050120n||aznnnaabn |a aaa | "
     },
     {
      "009": "9810648280405606"
     },
     {
      "010": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "p 2004407878"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "024": {
       "ind1": "7",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "http://viaf.org/viaf/88344067"
        },
        {
         "2": "viaf"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "035": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "a11782948"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "035": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "(PL)a0000001178294"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "040": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "WA N"
        },
        {
         "c": "WA N"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "043": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "c": "PL"
        },
        {
         "c": "CH"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "046": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "f": "1902"
        },
        {
         "g": "1995"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "100": {
       "ind1": "1",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Bocheński, Józef Maria"
        },
        {
         "d": "(1902-1995)"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "368": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "d": "Profesorowie"
        },
        {
         "s": "1934"
        },
        {
         "t": "1995"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "368": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "d": "Rektorzy"
        },
        {
         "s": "1964"
        },
        {
         "t": "1966"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "370": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Czuszów (woj. małopolskie, pow. proszowicki, gm. Pałecznica)"
        },
        {
         "b": "Fryburg (Szwajcaria)"
        },
        {
         "c": "Polska"
        },
        {
         "c": "Szwajcaria"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "370": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "f": "Fryburg (Szwajcaria)"
        },
        {
         "s": "1945"
        },
        {
         "t": "1995"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "372": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Logika"
        },
        {
         "a": "Historia filozofii"
        },
        {
         "a": "Szkolnictwo wyższe"
        },
        {
         "a": "Monastycyzm"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "373": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Dominikanie"
        },
        {
         "s": "1927"
        },
        {
         "t": "1995"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "373": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Uniwersytet we Fryburgu (Szwajcaria)"
        },
        {
         "s": "1945"
        },
        {
         "t": "1995"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "374": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Historycy"
        },
        {
         "a": "Pracownicy naukowi"
        },
        {
         "a": "Nauczyciele akademiccy"
        },
        {
         "a": "Kapelani wojskowi"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "375": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "1"
        },
        {
         "2": "iso5218"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "377": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "pol"
        },
        {
         "a": "ger"
        },
        {
         "a": "fre"
        },
        {
         "a": "ita"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "400": {
       "ind1": "1",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Bocheński, Józef M."
        }
       ]
      }
     },
     {
      "400": {
       "ind1": "1",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Bocheński, Innocenty Józef"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "400": {
       "ind1": "1",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Bocheński, I. M."
        }
       ]
      }
     },
     {
      "400": {
       "ind1": "1",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Bocheński, J. M."
        }
       ]
      }
     },
     {
      "400": {
       "ind1": "1",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Bocheński, Józef"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "400": {
       "ind1": "1",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Bocheński, Innocenty Maria"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "400": {
       "ind1": "1",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Bocheński, Josef"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "400": {
       "ind1": "1",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Bocheński, Joseph M."
        }
       ]
      }
     },
     {
      "400": {
       "ind1": "1",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Bocheński, Innocenzo M."
        }
       ]
      }
     },
     {
      "400": {
       "ind1": "0",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "O. Bogusław Prawdota"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "400": {
       "ind1": "1",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Bochenski, Jozef Maria"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "400": {
       "ind1": "1",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Bochenski. I. M."
        }
       ]
      }
     },
     {
      "400": {
       "ind1": "1",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Miche, Józef"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "400": {
       "ind1": "1",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Miche, Giuseppe"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "400": {
       "ind1": "1",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Bocheński I. M. O. P."
        }
       ]
      }
     },
     {
      "400": {
       "ind1": "1",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Bocheński, Innocenty M."
        }
       ]
      }
     },
     {
      "400": {
       "ind1": "1",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Bocheński, Józef Innocenty Maria"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "400": {
       "ind1": "1",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Bocheński, J. I. M."
        }
       ]
      }
     },
     {
      "400": {
       "ind1": "1",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Bochenski, Joseph M."
        }
       ]
      }
     },
     {
      "400": {
       "ind1": "1",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Prawdota, Bogusław"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "670": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "O patriotyzmie / I. M. Bocheński. - Warszawa, 1989."
        }
       ]
      }
     },
     {
      "670": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "De virtute militari : zarys etyki wojskowej / J. M. Bocheński. - Kraków, 1993."
        }
       ]
      }
     },
     {
      "670": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Lewica, religia, sowietologia / Józef Maria Bocheński. - Warszawa, 1996."
        }
       ]
      }
     },
     {
      "670": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Filozofia bolszewicka / Józef Miche [pseud.]. - Włochy, 1946."
        }
       ]
      }
     },
     {
      "670": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "W kierunku formalizacji tomistycznej teodycei / Innocenty M. Bocheński [et al.]. - Warszawa, 1980."
        }
       ]
      }
     },
     {
      "670": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Kazania i przemówienia. T. 2 / Józef Innocenty Maria Bocheński. - Kraków, 2005."
        }
       ]
      }
     },
     {
      "670": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Marxismus-Leninismus / Joseph M. Bochenski. - München ; Wien, cop. 1973."
        }
       ]
      }
     },
     {
      "670": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "O liturgji dominikańskiej / Bogusław Prawdota. - Lwów, 1936."
        }
       ]
      }
     },
     {
      "670": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "Duch.'85"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "670": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "EPop.'91"
        }
       ]
      }
     },
     {
      "670": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "NepPWN. - 1995."
        }
       ]
      }
     },
     {
      "670": {
       "ind1": " ",
       "ind2": " ",
       "subfields": [
        {
         "a": "BUKUL"
        }
       ]
      }
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<resp>
 <nextPage>http://data.bn.org.pl/api/meshes/authorities.xml?sinceId=1000000050544</nextPage>
 <authorities>
  <authority>
   <id>1000000050544</id>
   <createdDate>2001-11-20T11:00:00Z</createdDate>
   <updatedDate>2022-09-29T15:00:41Z</updatedDate>
   <deleted>false</deleted>
   <deletedDate nil="true" />
   <name>Aldehyd glicerynowy 2,3-dihydroksypropanon Glyceraldehyde</name>
   <marc xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
    <leader>00617nz a2200241  4500</leader>
    <controlfield tag="001">a1000000050544</controlfield>
    <controlfield tag="005">20220929170041.0</controlfield>
    <controlfield tag="008">011120 ||aacnnbaba     |a ana  |c</controlfield>
    <controlfield tag="009">9811168236505606</controlfield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="010">
     <subfield code="a">m 2005811000</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="035">
     <subfield code="a">(PL)a1000000050544</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="035">
     <subfield code="a">(NUKAT)vtls003417637</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="035">
     <subfield code="a">D005985</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="040">
     <subfield code="a">DNLM</subfield>
     <subfield code="d">POZN 59</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="072">
     <subfield code="a">D09.</subfield>
     <subfield code="x">546.</subfield>
     <subfield code="x">894.</subfield>
     <subfield code="x">449</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="072">
     <subfield code="a">D02.</subfield>
     <subfield code="x">047.</subfield>
     <subfield code="x">587</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="150">
     <subfield code="a">Aldehyd glicerynowy</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="450">
     <subfield code="a">2,3-dihydroksypropanon</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="472">
     <subfield code="a">Glyceraldehyde</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="550">
     <subfield code="w">g</subfield>
     <subfield code="a">Triozy</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="550">
     <subfield code="w">h</subfield>
     <subfield code="a">3-fosfogliceraldehyd</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="550">
     <subfield code="w">g</subfield>
     <subfield code="a">Aldehydy</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="670">
     <subfield code="a">MeSH 2015</subfield>
    </datafield>
    <datafield ind1=" " ind2=" " tag="910">
     <subfield code="a">m 2005811000</subfield>
    </datafield>
   </marc>
  </authority>
 </authorities>
</resp>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<resp>
 <nextPage>http://data.bn.org.pl/api/meshes/authorities.marcxml?sinceId=1000000050544</nextPage>
 <collection>
  <record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
   <leader>00617nz a2200241  4500</leader>
   <controlfield tag="001">a1000000050544</controlfield>
   <controlfield tag="005">20220929170041.0</controlfield>
   <controlfield tag="008">011120 ||aacnnbaba     |a ana  |c</controlfield>
   <controlfield tag="009">9811168236505606</controlfield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="010">
    <subfield code="a">m 2005811000</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="035">
    <subfield code="a">(PL)a1000000050544</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="035">
    <subfield code="a">(NUKAT)vtls003417637</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="035">
    <subfield code="a">D005985</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="040">
    <subfield code="a">DNLM</subfield>
    <subfield code="d">POZN 59</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="072">
    <subfield code="a">D09.</subfield>
    <subfield code="x">546.</subfield>
    <subfield code="x">894.</subfield>
    <subfield code="x">449</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="072">
    <subfield code="a">D02.</subfield>
    <subfield code="x">047.</subfield>
    <subfield code="x">587</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="150">
    <subfield code="a">Aldehyd glicerynowy</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="450">
    <subfield code="a">2,3-dihydroksypropanon</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="472">
    <subfield code="a">Glyceraldehyde</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="550">
    <subfield code="w">g</subfield>
    <subfield code="a">Triozy</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="550">
    <subfield code="w">h</subfield>
    <subfield code="a">3-fosfogliceraldehyd</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="550">
    <subfield code="w">g</subfield>
    <subfield code="a">Aldehydy</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="670">
    <subfield code="a">MeSH 2015</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1=" " ind2=" " tag="910">
    <subfield code="a">m 2005811000</subfield>
   </datafield>
  </record>
 </collection>
</resp>
00644nz a2200253  4500001001500000005001700015008004100032009001700073010001700090035002300107035002500130035001200155040001800167072002600185072002000211150002400231450002700255472001900282550001400301550002800315550001600343670001400359910001700373a100000005054420220929170041.0011120 ||aacnnbaba     |a ana  |c9811168236505606 am 2005811000 a(PL)a1000000050544 a(NUKAT)vtls003417637 aD005985 aDNLMdPOZN 59 aD09.x546.x894.x449 aD02.x047.x587 aAldehyd glicerynowy a2,3-dihydroksypropanon aGlyceraldehyde wgaTriozy wha3-fosfogliceraldehyd wgaAldehydy aMeSH 2015 am 2005811000